Het kind is:

  • uw eigen kind (of adoptiekind)
  • het kind (of adoptiekind) van de partner met wie u getrouwd bent of wettelijk samenwoont
  • uw pleegkind.

Het Vlaams zorgkrediet loopt af de dag dat het kind de leeftijd van 13 jaar bereikt.

Ouderschapsverlof

U kunt naast Vlaams zorgkrediet ook ouderschapsverlof opnemen om voor uw kind(eren) te zorgen. Meer informatie over het verschil tussen beide verlofvormen.