Gedaan met laden. U bevindt zich op: Geef factuurfraude geen kans! Nieuwsberichten van Vlaamse Belastingdienst

Geef factuurfraude geen kans!

Nieuwsbericht
10 oktober 2023

Ook aanslagbiljetten van de Vlaamse Belastingdienst worden wel eens gebruikt voor factuurfraude. Daarbij wordt een origineel aanslagbiljet vervangen door een vals, met een ander rekeningnummer dan dat van de Vlaamse Belastingdienst.

Voorbeeld van een valse factuur: er is een vals rekeningnummer opgegeven en er zijn spellingsfouten op te zien

Bij factuurfraude wordt dikwijls een papieren aanslagbiljet uit de brievenbus gevist, en vervangen door een ander document. Zo worden échte facturen - die u dikwijls verwacht -, vervangen door valse. Als u die factuur betaalt, betaalt u dus op een rekeningnummer van een fraudeur.

Twijfelt u aan de echtheid van een aanslagbiljet of herinnering die u ontvangen hebt? Het juiste rekeningnummer staat gepubliceerd op Wat is de correcte wijze om een belasting te betalen?.

Als u een vals aanslagbiljet ontvangen hebt: dien klacht in bij de politie, zeker als u werkelijk een betaling uitgevoerd hebt. De FOD Economie(opent in nieuw venster) geeft nog meer tips om niet in de val te lopen.

Factuurfraude met digitale facturen is stukken moeilijker: digitale facturen komen immers in een beveiligde omgeving terecht waar u - en in principe u alleen - toegang toe hebt na controle van uw identiteit. Dikwijls is dat via uw elektronische identiteitskaart of ItsMe. Ook de Vlaamse Belastingdienst kan uw aanslagbiljetten digitaal bezorgen via eBox; u leest er meer over op Uw aanslabiljet digitaal.