Gedaan met laden. U bevindt zich op: SP 16021 - Conventionele terugkeer van een schenking Vlaamse Belastingdienst

SP 16021 - Conventionele terugkeer van een schenking

Administratief standpunt
Nummer
16021
Datum beslissing
17 april 2023
Publicatiedatum
10 mei 2023

Heffing

  • Erfbelasting

Wettelijke basis

  • art. 2.7.3.2.1. VCF

Standpunt

De waarde van een aan de erflater geschonken goed, dat bij zijn vooroverlijden terugkeert naar de schenker op grond van een conventionele terugkeer, maakt geen deel uit van het actief van de nalatenschap.

Indien het geschonken goed nog als dusdanig aanwezig is in het vermogen van de begiftigde, maakt het geschonken goed geen deel uit van het actief van de nalatenschap van de begiftigde.

Is het geschonken goed niet meer als dusdanig aanwezig in het vermogen van de begiftigde, dan moet volgend onderscheid gemaakt worden:

  1. Was er aan de conventionele terugkeer ook een beding van zaakvervanging gekoppeld, dan maakt het vervangend goed geen deel uit van het actief van de nalatenschap van de begiftigde;
  2. Was er aan de conventionele terugkeer geen beding van zaakvervanging gekoppeld, dan kan op burgerrechtelijk vlak mogelijk zaakvervanging van rechtswege spelen (art. 3.10 BW). Is dit burgerrechtelijk het geval, dan maakt het vervangend goed geen deel uit van het actief van de nalatenschap .

Had de schenking betrekking op soortzaken en was er aan de conventionele terugkeer geen beding van zaakvervanging gekoppeld,

  • Dan behoudt de schenker in beginsel zijn zakenrechtelijke aanspraken op deze soortzaken, ook bij vermenging ervan in het vermogen van de begiftigde. Zij maken geen deel uit van het actief van de nalatenschap
  • Kan de schenker zijn zakelijke vordering niet meer uitoefenen, dan beschikt hij over een persoonlijke vordering op de nalatenschap. De vervangende roerende vordering kan worden opgenomen onder het passief van de nalatenschap. Dit passief wordt bij voorrang toegerekend op de waarde van de roerende goederen van de nalatenschap.

Het standpunt is ook van toepassing in geval van zakelijke subrogatie van rechtswege voor schenkingen die plaatsvonden vóór 1 september 2021 (datum inwerkingtreding nieuw goederenrecht) (cf. Gent, 27 september 2022, 2021/AR/344).

Historische versies

Hieronder vindt u een overzicht van de historische versies van dit standpunt:

Standpunt nr. 16021 dd. 27.09.2016, publicatie op 18.10.2021
Standpunt nr. 16021 dd. 22.02.2016, publicatie op 22.03.2016