Gedaan met laden. U bevindt zich op: SP 24008 - Tolerantie in verband met de vermelding van de indiening van de voorafgaande verklaring nr. 104.1 (geldend vanaf 1 januari 2024) Vlaamse Belastingdienst

SP 24008 - Tolerantie in verband met de vermelding van de indiening van de voorafgaande verklaring nr. 104.1 (geldend vanaf 1 januari 2024)

Administratieve tolerantie
Nummer
24008
Datum beslissing
23 april 2024
Publicatiedatum
17 mei 2024

Heffing

  • Verkooprecht

Wettelijke basis

  • art. 3.12.3.0.1, §5, zesde lid, 3°, VCF

Tolerantie

De verplichting tot indiening van de voorafgaande verklaring nr. 104.1 werd opgeheven bij het Koninklijk besluit van 17 december 2023 tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 2bis, 3, 14, 19, 22, 31, 41 en 44 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde en tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 12 maart 2023 tot modernisering van de btw-ketting en van de inning van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen binnen de FOD Financiën (Publicatie B.S. 22 december 2023).

De opvolging van vastgoedtransacties met toepassing van btw zal door FOD Financiën voortaan uitsluitend gebeuren vanuit de notariële akten (die moeten worden geregistreerd en dus beschikbaar zijn voor de FOD Financiën). Uit de notariële akte valt immers ondubbelzinnig af te leiden of de akte werd verleden met toepassing van btw, dan wel met toepassing van registratiebelasting.

Het is voor de toevallige btw-plichtige vanaf 1 januari 2024 dus niet meer verplicht de verklaring nr. 104.1 in te dienen. Hij moet evenwel nog steeds zijn mede-contractant op de hoogte brengen van zijn bedoeling de onroerende goederen over te dragen met toepassing van de btw. Deze verplichting zal deel uitmaken van een verklaring op te nemen in de notariële akte.