Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gwendolyn Rutten

Gwendolyn Rutten

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

Gwendolyn Rutten, Open Vld

Contactgegevens

Telefoon
02 552 69 00
Adres

Gwendolyn Rutten, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

Markiesgebouw

Markiesstraat 1, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Bevoegdheden

Gwendolyn Rutten is bevoegd voor:

  • het beleidsveld Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid
  • het beleidsveld Gelijke Kansen en Integratie en Inburgering
  • het beleidsveld Interne Dienstverlening van de Vlaamse overheid

Kabinet

Gwendolyn Rutten heeft een team van kabinetsmedewerkers die haar ondersteunen bij het uitvoeren van haar taken.

Kabinet van viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

Over Gwendolyn Rutten

Gwendolyn Rutten
© Belga

Gwendolyn Rutten (°1975) groeide op in Aarschot, waar ze haar middelbare opleiding Latijn afrondde. Ze werd Licentiate in de Rechten en volgde een aanvullende opleiding Internationale Betrekkingen aan de KUL, die ze in 1999 summa cum laude afwerkte.

Ze werkte de daaropvolgende jaren achtereenvolgens voor de partij, de Europese instellingen en als kabinetschef van verschillende ministers in de Vlaamse Regering.

In 2010 werd ze verkozen tot lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar ze onder andere zetelde in de Commissie Financiën en Begroting en in de Commissie voor de Comptabiliteit.

Gwendolyn werd in 2012 verkozen tot schepen in Aarschot, een rol die ze vervulde tot haar verkiezing tot burgemeester in 2018. In 2014 werd ze volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement.

Tussen 2012 en 2020 was Gwendolyn Rutten voorzitter van Open Vld. In 2023 volgde ze Bart Somers op als Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Gwendolyn is gehuwd en heeft twee kinderen.