Gedaan met laden. U bevindt zich op: Huisvesting Burgers helpen Oekraïne

Huisvesting

Vlaanderen vangt op dit moment meer dan 10.000 mensen op de vlucht uit Oekraïne op. En bereidt zich voor om meer mensen op te vangen. Voor de tijdelijke huisvesting van deze mensen zoekt Vlaanderen naar oplossingen buiten de al krappe reguliere woningmarkt. Er zijn verschillende huisvestingsmogelijkheden voor mensen op de vlucht uit Oekraïne: via particulieren, lokale besturen en verenigingen.

Heel wat mensen op de vlucht uit Oekraïne vonden een eerste onderdak bij familie of vrienden. Ook heel wat burgers boden via de #plekvrij-campagne een tijdelijke opvangplaats aan. Die eerste noodopvang helpt deze tijdelijk ontheemden om even op adem te komen, maar biedt hen in veel gevallen geen duurzame oplossing. Daarom wil Vlaanderen 30.000 duurzame plaatsen voor mensen op de vlucht uit Oekraïne verder blijven verzekeren tot het einde van het jaar.

Tijdelijk onderdak bieden

Veel mensen zijn bereid om mensen op de vlucht uit Oekraïne tijdelijk bij hen thuis op te vangen, in afwachting van een meer duurzame huisvestingsplaats. Gemeenten voorzien hierbij ondersteuning. Wil u zich nog als gastgezin kandidaat stellen? Neem dan contact op met uw gemeente.

Bij het opvangen van vluchtelingen komt veel kijken. Het is van belang dat gastgezinnen zich realiseren waar ze aan beginnen. Bekijk hier richtlijnen en handvaten voor gastgezinnen.

Een woning aanbieden

Hebt u als particulier een woning, appartement of andere (grootschalige) opvanglocatie beschikbaar?

Neem contact op met uw gemeente. Die is verantwoordelijk voor de inrichting van duurzame huisvesting voor mensen op de vlucht uit Oekraïne.

Meer info over hoe u een woning ter beschikking kunt stellen of hoe u mensen op de vlucht uit Oekraïne kunt opvangen in uw eigen woning

Organisaties, bedrijven en verenigingen kunnen een plaats voor duurzame huisvesting ook zelf aanmelden. Denk daarbij aan leegstaande huizen, appartementen of studio’s. Of aan beschikbare kamers in internaten, woonzorgcentra, kantoor- en andere gebouwen. Aanmelden van locaties doet u in het portaal vlaanderen-helpt.be(opent in nieuw venster).

Opgelet: Locaties die in het portaal worden ingegeven, worden niet automatisch toegekend aan mensen op de vlucht uit Oekraïne. De gemeentelijke coördinator van een lokaal bestuur moet deze plaatsen eerst valideren.

De toewijzing van plaatsen aan tijdelijk ontheemden uit Oekraïne gebeurt door de gemeente. Plaatsen kunnen zowel gebruikt worden om mensen die nieuw aankomen te huisvesten, als voor herhuisvesting van mensen die niet langer op hun tijdelijke opvangplaats kunnen blijven.

 • Mogelijkheden regelgeving ruimtelijke ordening en stedenbouw

Het Departement Omgeving maakte een overzicht op van de mogelijkheden die de regelgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw biedt(opent in nieuw venster) en de gevolgen van sommige keuzes. Dit overzicht biedt onder andere een kader voor particulieren die een (deel van een) woning, een leegstaand gebouw of bijgebouw, mobilhome of caravan ter beschikking willen stellen.

 • Tijdelijke versoepeling van de woningkwaliteitsnormen

De Vlaamse Regering heeft een beperkt aantal tijdelijke afwijkingen op de woningkwaliteitsnormen vastgesteld om de zoektocht naar tijdelijke huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen te faciliteren.

Hoe zorgt Vlaanderen voor een groter woonaanbod?

De eerste doelstelling van 18.000 huisvestingsplaatsen tegen 1 april werd gehaald. Tot het einde van het jaar wil Vlaanderen maar liefst 30.000 duurzame huisvestingsplaatsen blijven verzekeren voor vluchtelingen uit Oekraïne. Ondertussen lopen de nodige voorbereidingen om nog meer tijdelijk ontheemden op te vangen als dat nodig zou zijn.

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen terecht in:

 1. Gecreëerde opvangplaatsen: met of zonder opknapwerken
  Huisvestingsplaatsen bij particulieren, lokale besturen of organisaties die op vraag van het lokale bestuur plaatsen ter beschikking stellen.
 2. Specifieke verblijfscomplexen
  Huisvestingsplaatsen in hotels, pensions, vakantiewoningen (in een vakantiepark), assistentiewoningen en jeugdhotels.
 3. Nooddorpen
  2 bestaande nooddorpen in Antwerpen en Mechelen.

Aan die 3 types van huisvestingsplaatsen zijn subsidies verbonden voor lokale besturen. Deze subsidies kunnen enkel toegekend worden aan plaatsen die geregistreerd en door de lokale besturen gevalideerd zijn.

Vlaanderen breidt dat woonaanbod nog verder uit indien nodig. Denk maar aan sites met een collectief aanbod aan huisvestingsplaatsen (internaten, kloosters, woonzorgcentra, jeugdzorginstellingen en sociale woningen,…). Zo zullen dit najaar ook opvangplaatsen in duurzame woonunits via de sociale huisvestingsmaatschappijen voor kleinere locaties beschikbaar worden. Deze woonunits worden door de Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen (VMSW) aangekocht en ter beschikking gesteld.