Werknemers plooien kartonnen dozen.
© Joris Casaer

Soms kunt u met uw handicap niet terecht op de gewone arbeidsmarkt. In dat geval kunt u misschien wel terecht in een beschutte werkplaats. Of misschien kunt u onder begeleiding van een dagcentrum ook werken in een sociale voorziening, een culturele organisatie, bij een particulier of in een bedrijf.

Werken met een arbeidsbeperking.

Een arbeidsbeperking is een aandoening van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, waardoor u het moeilijk hebt om werk te vinden of om uw job uit te voeren. Voorbeelden zijn autisme, slechthorendheid, slechtziendheid, epilepsie, een spierziekte, chronische depressie, ... De VDAB beslist of uw aandoening erkend wordt.

Als uw arbeidshandicap erkend is, kunt u bij de VDAB het recht op tegemoetkomingen aanvragen. U kunt bijvoorbeeld de hulp van een doventolk inroepen, maar u kunt ook een tussenkomst krijgen voor de aanschaf van arbeidsgereedschap, of een tegemoetkoming voor uw verplaatsingskosten.

Iemand met een erkende arbeidshandicap in dienst nemen heeft ook voordelen voor een werkgever. Werkgevers die een persoon met een handicap in dienst hebben of nemen, kunnen in aanmerking komen voor een Vlaamse ondersteuningspremie.

Werken in een aangepaste omgeving

Soms kunt u door uw handicap niet terecht in het gewone arbeidscircuit. Afhankelijk van de mate van handicap, bestaan er verschillende vormen van aangepaste werkomgevingen.

De beschutte werkplaats is een eerste mogelijkheid. Een beschutte werkplaats biedt werk dat aangepast is aan uw capaciteiten. Om toegang te krijgen tot zo'n werkplaats moet u uw handicap laten erkennen als arbeidshandicap.

Wie niet geschikt is voor een betaalde job kan nog via een dagcentrum begeleid werken. Onder begeleiding van een dagcentrum kunt u dan deeltijds, zonder verloning of arbeidscontract in een sociale voorziening of een culturele organisatie, bij een particulier of in een bedrijf aan de slag. Om begeleid te kunnen werken moet u een positieve beslissing hebben gekregen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Begeleid werken is een van de vele vormen van begeleiding en opvang die het VAPH aanbieden.