Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vorming, training en opleiding (VTO) Definities

Vorming, training en opleiding (VTO)

VTO staat voor ‘Vorming, Training en Opleiding’. Een zorgvuldig uitgekozen pakket VTO-indicatoren geeft een duidelijk beeld van de VTO-inspanningen binnen de entiteiten en de Vlaamse overheid. Op deze webpagina leest u meer over VTO en de indicatoren.

VTO omvat alle activiteiten in een entiteit die een ontwikkelingsgerichte doelstelling hebben, namelijk:

  • de kennis van het betrokken personeelslid vergroten en/of vaardigheden verbeteren
  • competenties ontwikkelen en verder aanscherpen

Het is de bedoeling om deze personeelsontwikkeling zo volledig mogelijk in kaart te brengen aan de hand van VTO-indicatoren. Zo wordt een duidelijk beeld gevormd over de VTO-inspanningen binnen de Vlaamse overheid, in de vorm van:

  • het toekennen van de benodigde arbeidstijd
  • een financiering van de VTO-activiteit

VTO-activiteiten kunnen zowel formele (externe opleidingen, sessies) als informele activiteiten (e-learnings, video’s) zijn, gevolgd door personeelsleden. De rapporteringsdefinitie personeelsaantal bepaalt wie als personeelslid beschouwd wordt.

  • Bovenstaande indicatoren werden in september 2021 gevalideerd door de Stuurgroep HR Dienstverlening en Systemen.
  • De indicator VTO-kost is in opmaak.