Gedaan met laden. U bevindt zich op: ExpertBase

ExpertBase

Via ExpertBase kan een dossier voor certificatensteun en garanties van oorsprong opgestart en opgevolgd worden (door een geregistreerde gebruiker).

De dossiers voor steuncertificaten WKK en groene stroom (biogas, biomassa, wind) worden in ExpertBase beheerd van dossierbehandeling tot de berekening van de certificaten.

De berekeningen worden in het VREG-platform omgezet naar steuncertificaten. Steuncertificaten verkopen kan enkel via het VREG-platform.

Toegang ExpertBase

Om toegang te krijgen zijn er een aantal stappen nodig. Enkel geregistreerde gebruikers kunnen toegang krijgen. Een externe partij mag enkel via het dossier (in ExpertBase) toegang krijgen.

Wilt u toegang geven of krijgen? Bekijk dan de stappen op de pagina Toegang ExpertBase.

Dossier

  Welke informatie er beschikbaar is in het dossier is afhankelijk van de status en wanneer het dossier ingediend werd. Per project mag er maximum 1 groenestroom- of 1 warmte-krachtdossier ingediend worden.

  Een groenestroomdossier kan opgestart worden voor biogas, biomassa of wind.

  Een warmte-krachtdossier (= WKK-dossier) kan opgestart worden voor een kwalitatieve warmte-krachtinstallatie.

   • Belangrijke informatie en documenten zijn beschikbaar in het dossier. Een dossier bestaat uit 3 tabbladen.

    • Tabblad dossiergegevens:

     • de beslissing
     • het rapporteringsmodel
     • gegevens over de installatie
     • informatie over de datum van het laatste (volledige) keuringsverslag, steunperiode, startdatum
    • Tabblad acties:

     • overzicht van alle acties in het dossier
    • Tabblad Betrokkenen

    • Dossiergegevens

     Beslissing - Rapporteringsmodel - Datum laatste keuring - Steunperiode

     De status van het dossier bepaalt welke informatie er beschikbaar is.

     • Nieuw dossier: Enkel de dossiernaam is beschikbaar.
     • Principebeslissing:
      • Informatie over het project zoals startdatum, projectcategorie, locatie, vermogen, verwachte datum indienstname
      • Documenten: principebeslissing (kan gedownload worden)
      • Aanvrager: Partij die de principe-aanvraag indiende en de definitieve beslissing (voor steuncertificaten) kan indienen.
     • Certificaatgerechtigd (beslist)
      • Informatie over het
       • project zoals startdatum, projectcategorie, locatie, vermogen, verwachte datum indienstname
       • toekenning van steuncertificaten of garanties van oorsprong: datum eerste toekenning, steunperiode, informatie over een blokkering
      • Documenten (kan gedownload worden):
       • Beslissing
       • Rapporteringsmodel
      • Certificaatgerechtigde: (rechts)persoon die de steuncertificaten of garanties van oorsprong zal ontvangen. Heeft de verplichting om te zorgen dat wijzigingen tijdig gemeld worden of documenten zoals 2-jaarlijkse keuring tijdig bezorgt worden.
   • Stel volgende vraag voordat u een nieuw dossier opstart in ExpertBase: ‘Bestaat er een dossier voor de installatie?’

    • Zo ja, zoek het bestaande dossier op in ExpertBase.
     • Werd er al een actie (aanvraag) opgestart?
      • Zo ja, vervolledig de actie.
      • Zo nee, maak een nieuwe actie aan in het dossier.
    • Zo nee, maak een nieuw dossier aan.

    De stappen voor het opstarten en indienen van een

    • Meld aan in ExpertBase om het dossier te vervolledigen.
    • Ga naar de actie. Dit kan
     • via de startpagina: Klik in de rechterkolom op de dossiernaam.
     • via Mijn dossiers. Zoek het dossier op in ExpertBase (Dossiers > Mijn dossiers).
      • Klik in de kolom Beheer op bewerken. U komt meteen in de actie terecht.
    • Zijn er openstaande vragen? Dan zullen er rode uitroeptekens getoond worden.
    • Beantwoord de vragen.
     • De rode uitroeptekens verdwijnen zodra de bijkomende informatie aangevuld en opgeslagen is. Indienen van de actie is mogelijk, zodra alle rode uitroeptekens weggewerkt zijn.
    • Is alles ingevuld en geeft de inhoud van de actie een duidelijk beeld van de huidige situatie? Dan kan de actie (opnieuw) ingediend worden door een gebruiker met het profiel Aanvrager.

   Actie

   In het dossier kunnen acties aangemaakt worden. Afhankelijk van de status van het dossier of een vorige actie kunt u een actie opstarten om een

   Een actie kan ingediend worden door een gebruiker met het Gebruiksrecht VEKA ExpertBase Gebruiker met de rol Aanvrager. Een externe partij kan nooit een actie indienen.

   • Start een actie op als u in het dossier iets

    • wil aanvragen zoals de definitieve beslissing voor steuncertificaten
    • melden zoals een defect
    • documenten wil overmaken zoals de 2-jaarlijkse keuring

    De stappen om een actie op te starten zijn:

    • Meld aan in ExpertBase
    • Zoek het dossier op in ExpertBase (Dossiers > Mijn dossiers).
    • Voeg een nieuwe actie toe.
     Er zijn verschillende mogelijkheden om een actie op te starten
     • Klik in de kolom Beheer op de + knop. U komt meteen in het scherm Nieuwe actie aanmaken terecht
     • Klik in de kolom beheer op het symbool Lijst dossiers. U ziet alle acties die ooit opgestart zijn geweest, onderaan deze acties ziet u de knop Nieuwe actie aanmaken.
     • Klik op de dossiernaam waarvoor u een wijziging wenst te melden. U komt terecht in het scherm detail dossier. Als u op tabblad acties klikt zal de knop nieuwe actie aanmaken getoond worden.
    • Vink aan wat u wilt aanvragen (bijv. definitieve beslissing of het melden van een wijziging).
     De status van het dossier (of een vorige actie) bepaalt welke opties er getoond worden.
    • Klik op de knop Actie aanmaken.
    • U komt in het aanvraagformulier in tabblad Toelichting terecht. Hier kunt u bijkomende toelichting geven of extra stavingstukken toevoegen.
    • Vul alle tabbladen in en zorg dat de inhoud overeenkomt met de werkelijke situatie.
     Zolang de actie niet ingediend is, kunt u de informatie aanpassen en terugkeren naar de andere tabbladen.
    • Is alles ingevuld en geeft de inhoud van de actie een duidelijk beeld van de huidige situatie? Dan kan de actie ingediend worden door een gebruiker met het profiel Aanvrager.
   • Of u de inhoud van een actie kunt aanpassen is afhankelijk van de status van de actie.

    In volgende statussen kunt u de inhoud aanpassen:

    • Nog niet ingediend
    • Bezig met indienen
    • Aan te vullen (= er zijn vragen over de inhoud van het dossier)

    In volgende statussen kunt de inhoud niet (meer) aanpassen:

    • In behandeling
    • Beslist
    • Meld aan in ExpertBase.
    • Zoek het dossier op.
    • Klik op het dossiernummer. U komt terecht in het detail van het dossier.
    • Klik op het tabblad Acties (2de optie in de linker kolom). Een overzicht van alle opgestarte en ingediende acties verschijnt.
    • Klik op de actie waarover u info wil.
     • Status van de actie (rechts bovenaan):
      • In behandeling? De actie werd ingediend. In deze status kunt u de inhoud van de actie niet aangepast worden.

      • Aan te vullen? Er zijn vragen die beantwoord moeten worden. De inhoud van de actie kan aangepast worden. Dien de actie opnieuw in, na het beantwoorden van de vragen.

      • Nieuw of Bezig met indienen? De actie is nog niet ingediend. U kan de actie vervolledigen of verwijderen.

     • Via tabblad Indienen (laatste optie in de linker kolom) kan u nagaan op welke datum:
      • de actie ingediend werd
      • vragen gesteld werden
      • de beantwoorde vragen ingediend werden.
     • Via de knop Print (links beneden) maakt u de samenvatting van de aanvraag.

   Contactgegevens wijzigen

   Hebt u het gebruiksrecht VEKA ExpertBase Gebruiker en het profiel Aanvrager? Dan kunt u de contactgegevens aanpassen.

   • Toen u de 1ste keer aanmeldde moest u de algemene voorwaarden aanvaarden en de contactgegevens van de onderneming invullen. Het mailadres dat ingevuld werd, wordt gebruikt om u via een automatische mail te informeren over de status van een dossier of de steuncertificaten of garanties van oorsprong.

    Wilt u de contactgegevens aanpassen?

    Volg dan volgende stappen:

    • Meld aan in ExpertBase(opent in nieuw venster)
     • Onderneming? Selecteer dan bij het aanmelden namens een onderneming.
    • Klik rechts bovenaan op Mijn Gegevens.
    • Klik rechts onderaan in het scherm Registratie bekijken op de knop Wijzigen.
    • Klik op tabblad Bedrijfsgegevens. Als u dit tabblad niet ziet, bent u aangemeld als een privépersoon.
    • Vul de contactgegevens in of pas ze aan.
    • Klik nadien op tabblad Voorkeuren.
    • Klik op de zwarte pijl naast Communicatie ExpertBase.
    • Controleer de mailadressen.
     • Wilt u de communicatie over het dossier naar een ander of 2de mailadres? Zo ja, vink Ik wil op volgende e-mailadres(sen de communicatie over de dossiers ontvangen aan.
    • Controleer of bij beslissing aangevinkt is of u de beslissing via brief (aangetekend) of enkel digitaal wilt ontvangen.
    • Klik (rechts beneden) op de knop Opslaan.

    Wilt u het bankrekeningnummer toevoegen of aanpassen om steuncertificaten te verkopen aan de minimumprijs? Dan kan een gebruiker (met het gebruiksrecht VREG TradeBase Rekeninghouder met het profiel verantwoordelijke) dit aanpassen door

    • aan te melden in het VREG-platform(opent in nieuw venster)
    • via Mijn gegevens het bankrekeningnummer toe te voegen of aan te passen.
     • Onderneming? Voeg of pas de informatie aan in tabblad Bedrijfsgegevens.
   • Is de naamswijziging (met behoud van het ondernemingsnummer) of adreswijziging van de maatschappelijke zetel gepubliceerd is in de Kruispuntdatabank van Ondernemingen (KBO)(opent in nieuw venster)? Zo ja, meld de wijziging door te mailen naar expertbase@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

    Moeten de certificaten toegekend worden aan een ander ondernemingsnummer? Zo ja, voer de stappen die beschreven zijn bij wijzigen certificaatgerechtigde.

   Wijzigen melden via een actie

   Wijzigingen aan de installatie of (certificaat)gerechtigde? Meld dit onmiddellijk.

   Bezorg de informatie via ExpertBase door de actie een wijziging melden:

   • op te starten in het dossier
   • de wijziging te beschrijven in tab Toelichting
   • relevante documenten zoals het keuringsverslag op te laden
   • de actie in te dienen of laten indienen door een gebruiker met het profiel Aanvrager.

   Wanneer en welke documenten er overgemaakt moeten worden is beschreven op de pagina Wijzigingen melden.

   Handleiding ExpertBase

   In de handleiding van ExpertBase(PDF bestand opent in nieuw venster) worden bovenstaande punten met schermvoorbeelden toegelicht.