Subsidies

Om Brussel in de ogen van de Vlamingen bekend en aantrekkelijk te maken én om de Vlaamse netwerken in Brussel te versterken, verleent het team Coördinatie Brussel verschillende soorten subsidies.

Werkingssubsidies

Er worden werkingssubsidies verleend aan volgende partnerorganisaties:

Subsidies 'Projecten voor Brussel'

Daarnaast bestaat er een subsidielijn Projecten voor Brussel. Via deze vorm van subsidiëring kunnen kwaliteitsvolle initiatieven die de erkenning van Brussel als hoofdstad van Vlaanderen bevorderen, worden ondersteund. Een volledig overzicht van de initiatieven die vanaf 2016 werden gesubsidieerd, vind je hieronder:

Investeringssubsidies

Via het Vlaams Brusselfonds kunnen investeringssubsidies worden toegekend om het netwerk van Nederlandstalige gemeenschapsvoorzieningen (en hun gebruikers) voor cultuur, onderwijs, jeugd en welzijn en gezondheid in Brussel te versterken

Andere

De Vlaamse overheid kent ook jaarlijks aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) een dotatie toe voor haar algemene werking. In 2020 bedraagt de dotatie vanuit de Vlaamse overheid 26.886.000 euro. De Vlaamse overheid kent ook jaarlijks 1.116.000 euro toe aan de VGC voor investeringen in gemeenschapsinfrastructuur. Sinds 2012 krijgt de VGC ook jaarlijks een subsidie voor de uitbouw van het netwerk van de Brede Scholen in Brussel. In 2020 wordt 705.000 euro toegekend.

De Vlaamse overheid - Coördinatie Brussel kent jaarlijks aan het 'Begrotingsfonds Werking Volwassenenonderwijs' 633.000 euro toe in het kader van gratis lessen NT2 (Nederlands als tweede taal) voor bepaalde categorieën Brusselaars.