Gedaan met laden. U bevindt zich op: Projecten Vlaams Datanutsbedrijf Athumi - Het Vlaams Datanutsbedrijf

Projecten Vlaams Datanutsbedrijf

Bekijk de projecten die momenteel actief zijn of in de steigers staan.

My Professional Data

Een werknemer deelt in de loop van zijn carrière heel wat data met verschillende partijen. Dat kan persoonlijke data zijn (zoals woonplaats, gezinssituatie, diploma’s en/of erkenning), maar ook professionele data (zoals loonfiches en vakantieattesten).

Vakantieattesten, bijvoorbeeld, worden op hun beurt gedeeld met een nieuwe werkgever om het aantal verlofdagen te berekenen en loonfiches zijn nodig om een lening aan te vragen bij de bank of een premie bij de overheid.

De burger zal zelf kunnen bepalen wat er met hun data gebeurt

Dorien Bauwens

Lead Solid Program

Met My Professional Data willen we burgers ontzorgen in het delen van die data, zonder de controle over de gegevens te verliezen. In de huidige processen is het namelijk zo dat de burger het doorgeefluik is van al deze data, maar dat dit nog te vaak manueel moet gebeuren. De burger moet zelf op zoek naar de nodige documenten, moet ze digitaliseren en vervolgens bezorgen. Aan de kant van (potentiële) werkgevers of andere partijen die aan de slag moeten met de data zitten vervolgens ook verschillende manuele stappen.

Met concepten als Solid kunnen we er voor zorgen dat dit proces, op vraag van de burger, geautomatiseerd kan verlopen. Op hun beurt kunnen ontvangers van die data ook hun processen efficiënter en veiliger organiseren.

Het team van het Datanutsbedrijf werkt concreet aan twee projecten:

Bekijk de use case over diploma in detail, gepresenteerd door Sander Verhaeven:

Inhoud is aan het laden

Bekijk de use case over loon in detail, gepresenteerd door Sarah Smits:

Inhoud is aan het laden

Vastgoedinformatieplatform

Het Vastgoedinformatieplatform is een generiek gegevensdelingsplatform dat een eenvoudige uitwisseling van vastgoedinformatie mogelijk maakt. De verschillende aanvragers kunnen de informatie verkrijgen via één eenvoudige weg in het kader van een verkoop of langdurige verhuur. Het platform verzamelt data uit de aangesloten, centrale bronnen waarna de bevoegde gemeente het dossier verrijkt via het platform en na een kwaliteitscontrole het dossier aflevert aan de aanvrager.

Op 3 oktober 2022 ging het Vastgoedinformatieplatform van start voor notarissen en vastgoedmakelaars in de eerste aangesloten gemeenten. Tot 2024 zullen steeds meer steden en gemeenten aanvragen behandelen via het nieuwe systeem. Op 1 januari 2024 zullen alle aanvragen voor percelen in Vlaanderen via het platform verlopen.

Het Vlaams Datanutsbedrijf zal de ontwikkeling en de exploitatie van het Vastgoedinformatieplatform op zich nemen waarbij alle authentieke informatiestromen rond vastgoed digitaal aangeboden worden op maat van het vastgoedgerelateerde verkoopsproces via een dataplatform. Dit zal niet alleen de doorlooptijd voor de aankoop of verkoop van een vastgoed versnellen maar zal het gehele proces ook transparanter, kwalitatiever en eenvoudiger maken.

Het ‘Vastgoedinformatieplatform’ is een initiatief van de gemeenten, in samenwerking met VVSG , de vastgoedsector en de Vlaamse Regering.

Meer informatie over het Vastgoedinformatieplatform.

Het Vastgoedinformatieplatform is een ultieme schakel in de digitale transformatie van eigendomstransacties.

Sammy Parmentier

Product Owner Vastgoedinformatieplatform

Datavindplaats

Het Vlaams Datanutsbedrijf maakt data beter vindbaar, zodat ze meer gebruikt wordt.

Door de ontwikkeling en lancering van een Datavindplaats in het voorjaar van 2022 brengen we het aanbod aan publieke en private data bij elkaar op één centrale locatie. De datavindplaats zorgt voor transparantie, die noodzakelijk is om de kennis, expertise en dynamiek in de samenleving te mobiliseren. Dit zorgt voor een democratische toegang tot data, met minimale drempels voor iedereen.

De Datavindplaats biedt vandaag een overzicht van beschikbare databanken en -bronnen binnen de Vlaamse Overheid. Hierdoor worden silo’s doorbroken, vermindert de kans op dubbel werk, en creëren we kansen op nieuwe inzichten op basis van data-analyse en de combinatie van gegevens.

Het gaat onder andere om open data en geografische data zoals die vandaag onder andere terug te vinden zijn in het Vlaams Open Data Portaal. Bovendien zijn voor het eerst de gesloten data en services en de open API’s nu ook opgenomen in diezelfde Datavindplaats.

Het team van Datavindplaats werkt intussen verder aan het verbeteren van de kwaliteit van de beschikbare datasets en de informatie over deze gegevens, maar bereidt ook de integratie voor van gegevens van private partijen.

Neem een kijkje op de Datavindplaats.

Onze ambitie? Als je het niet vindt op Datavindplaats, bestaat het niet.

Geraldine Nolf & Nicolas Hoflack

Product owners Informatiecatalogus en Datavindplaats

Vlaamse Smart Data Space

De Vlaamse Smart Data Space zorgt voor de duurzame publicatie en raadpleging van snel evoluerende data en hun contextinformatie. Als decentrale oplossing maakt de Vlaamse Smart Data Space gebruik van een gezamenlijk ecosysteem met duidelijke spelregels en bouwstenen, waardoor data slim gedeeld, gepubliceerd en hergebruikt kunnen worden door zowel publieke als private spelers.

Meer info over de Vlaamse Smart Data Space.

Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD)

Het GIPOD maakt alle gegevens over innames en geplande mobiliteitshinder op het openbaar domein publiek beschikbaar voor hergebruik. Denk maar aan wegenwerken, een loopwedstrijd of een verhuislift in opdracht van een particulier.

GIPOD is de authentieke bron die er mee voor zorgt dat hinder geminimaliseerd wordt, door de aanleg van nutsvoorzieningen bijvoorbeeld samen in te plannen. Deze synergiën zijn niet alleen kostenefficiënt maar het is ook een heel stuk aangenamer als een voetpad maar één keer opengebroken moet worden in plaats van driemaal kort na elkaar.

GIPOD maakt daarnaast ook al deze informatie als data beschikbaar voor derden. Zo maken Waze, maar ook De Lijn of de hulpdiensten hiervan gebruik om de wegroutes te kunnen bepalen.

In 2021 werd GIPOD helemaal vernieuwd, met onder andere deze veranderingen:

  • Ingebruikname van een standaard dataset om makkelijker gegevens te delen.

  • Betere inschatting van de mobiliteitshinder met focus op zachte mobiliteit.

  • Digitalisatie van vergunningsprocessen.

  • Automatische conflictdetectie bij innames.

Deze vernieuwingen worden momenteel verder uitgerold, maar het GIPOD-team denkt al verder in de toekomst aan bijvoorbeeld meer automatisatie en het implementeren van input van gebruikers.

Bezoek de GIPOD-website voor meer informatie.

Kabel- en leidinginformatieportaal (KLIP)

In Vlaanderen ligt ruim 600.000 km aan kabels en leidingen onder de grond. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het risico op schade aan ondergrondse kabels en leidingen bij grondwerken hoog is. Om dit te vermijden werd het KLIP in het leven geroepen. Iedereen die nu grondwerken wil uitvoeren moet voorafgaand een aanvraag bij KLIP indienen.

Door uniformisering en een afgesproken datamodel zit alle informatie van betrokken kabel- en leidingbeheerders in één geïntegreerd plan dat ook via een app gedownload en geraadpleegd worden.

KLIP zit op het snijpunt in datadeling tussen overheid en privé. Veel van de aangesloten organisaties (planaanvragers en leidingbeheerders) zijn privéondernemingen. Daarnaast is KLIP financieel volledig zelfbedruipend: de werking wordt betaald met de inkomsten uit de planaanvragen.

Op de website van KLIP vindt u meer informatie.