Voor wie?

Volgende organisaties kunnen gebruikmaken van MAGDA Online:

 • Lokaal bestuur of intergemeentelijk samenwerkingsverband
 • Autonoom gemeentebedrijf
 • Sociale huisvestingsmaatschappij
 • OCMW
 • Instantie van de Vlaamse overheid
 • Federale instantie
 • Ziekenhuis: enkel bevragingen van de Leer- en Ervaringsbewijzen Databank (LED)
 • Brandweer en politiezones

Geen toegang:

 • Commerciële bedrijven kunnen enkel gebruikmaken van de publieke websites van de betreffende overheidsdiensten voor punctuele bevragingen. U kan de betreffende overheidsdiensten rechtstreeks contacteren in verband met webservices.

Kostprijs?

 • Voor MAGDA Online is er een eenmalige aansluitkost van 1000 EUR per domein (vb. domein persoon, gezin, kadaster, mobiliteit, …).
  Indien gegevens van KSZ: verbruik wordt doorgefactureerd.

 • Om MAGDA Documentendienst te gebruiken: eenmalige aansluitkost van 1000 EUR per branding (logo op document).
  Indien papieren brieven of aangetekend per post: verbruik wordt doorgefactureerd.

Een aansluiting is geldig voor:

 • Onbeperkt aantal gebruikers

 • Onbeperkt aantal opvragingen en documenten

Aansluitingsprocedure stap voor stap