Vlaanderen is een dichtbebouwde regio met een intensief landgebruik. Het gebruik en inrichting van het terrein verandert dagelijks. Daarom is het voor beleidsmakers belangrijk over gedetailleerde, actuele en kwalitatieve informatie over deze toestand te beschikken.

Luchtopnamen

Luchtopnamen zijn hierbij een belangrijk hulpmiddel. Afhankelijk van de beoogde toepassingen worden de mate van detail (de resolutie) en het opnametijdstip (winter of zomer) bepaald. De luchtopnamen worden geometrisch correct gepositioneerd in het Belgisch coördinatenreferentiesysteem zodat deze kunnen gebruikt worden voor 3D-kartering en beeldclassificatie.

Deze brondata kunnen ter beschikking gesteld worden aan alle deelnemers GDI-Vlaanderen voor het uitvoeren van hun taken van algemeen belang. Voor andere partijen en commercieel hergebruik dient een afzonderlijke overeenkomst afgesloten te worden.

Orthofotomozaïken

Van de luchtopnamen worden orthofotomozaïeken gemaakt. Een orthofotomozaïek is een fotorealistische weergave van het reële landgebruik voor relatief uitgestrekte gebieden. Het product is geometrisch correct zodat het als een kaart gebruikt kan worden. Via een zogenaamde vliegdagcontour kan ook de precieze opnamedatum van iedere mozaïek achterhaald worden. Orthofotomozaïeken worden typisch gebruikt als rasterachtergrondlaag en voor het opbouwen, controleren en/of actualiseren van thematische bestanden. Digitaal Vlaanderen biedt de orthofotomozaïeken gratis als open data aan.

De luchtopnamen en orthofotomozaïeken zijn een bouwsteen voor Vlaanderen Radicaal Digitaal ((opent in nieuw venster)).

Aan de slag met luchtopnamen

In de kijker: tevreden gebruikers

“We gebruiken de luchtfoto van Digitaal Vlaanderen. Zoiets hebben ze in de meeste landen niet. 10cm precisie, maximaal 1 jaar oud.”

Joost Schouppe van OpenStreetMap vertelde over zijn ervaring met de luchtopnamen. Lees hier het interview.