Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een erkenning aanvragen als kwekerij, dierenasiel, dierenhandelszaak of dierenpension

Een erkenning aanvragen als kwekerij, dierenasiel, dierenhandelszaak of dierenpension

Elke honden- of kattenkwekerij, dierenasiel, dierenpension en dierenhandelszaak moet een geldige erkenning (HK-nummer) hebben van Dierenwelzijn Vlaanderen. De erkenning is van onbepaalde duur.

Voorwaarden

Opleidingsvoorwaarden

De verantwoordelijke of minstens één van zijn vaste personeelsleden moet in het bezit zijn van het juiste diploma of getuigschrift. Dit geldt niet voor hobbykwekers.

Functies en taken

Aanvraagprocedure

 • Stap 1

  De inrichting moet volledig gebruiksklaar zijn voor u een erkenning kunt aanvragen. U moet de nodige opleiding(en) hebben gevolgd. De opleidingsvoorwaarde geldt niet voor hobbykwekers.

 • Stap 2

  De beheerder van een pension, asiel, kwekerij of handelszaak sluit een contract af met een dierenarts. Eventueel wordt ook een vervangende dierenarts aangesteld. Meer info over de taken van een contractdierenarts

  Zowel de contractdierenarts, de eventuele vervangende contractdierenarts als de beheerder van de inrichting ondertekenen en dateren het contract: Contract tussen dierenarts en inrichting(Word bestand)

 • Stap 3
  InrichtingBedrag
  AsielGratis
  Pension
  Handelszaak
  Kwekerij van honden / katten met niet meer dan 10 vrouwelijke fokdieren
  75 euro
  Kwekerij van honden / katten met meer dan 10 vrouwelijk fokdieren250 euro

  Het bedrag stort u op rekeningnummer BE04 3751 1109 9031 van het Departement Omgeving met vermelding: ‘Erkenningsaanvraag Dierenwelzijn’. Dit bedrag moet u enkel eenmalig betalen bij de aanvraag.

  In geen geval worden de kosten terugbetaald. Ook niet als u uw aanvraag zou intrekken.

 • Stap 4

  De aanvraag bestaat uit:

  • het formulier Erkenningsaanvraag(Word bestand) ingevuld en ondertekend door de beheerder
  • een kopie van het contract met de dierenarts(Word bestand)
  • een kopie van uw diploma of getuigschrift (dit geldt niet voor hobbykwekers)
  • een schematisch plan van de inrichting met nauwkeurige vermelding van de functies en afmetingen van de verschillende lokalen. Ook als u slechts een beperkt aantal dieren kweekt of opvangt in uw thuisomgeving, moet u ons hiervan een schematisch plan bezorgen.
  • een betalingsbewijs van de aanvraagkosten (niet voor asielen). Dit bewijs vermeldt:
   • uw rekeningnummer
   • het rekeningnummer van de dienst Dierenwelzijn
   • het bedrag en de datum van de betaling
 • Stap 5

  U stuurt de aanvraag naar:

  Vlaamse overheid
  Inspectie Dierenwelzijn
  Erkenningsaanvragen
  Koning Albert II-laan 15 bus 548,
  1210 Brussel

  Of ingescand via mail naar dierenwelzijn@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Wat na mijn aanvraag?

 • Stap 1

  Als u een erkenningsaanvraag hebt ingediend, zult u bericht ontvangen of het dossier volledig was of niet.

 • Stap 2

  Nadat u bericht hebt gekregen dat uw dossier volledig is, zult u binnen 4 maanden een controle krijgen van de inspectiedienst Dierenwelzijn. Deze controle is onaangekondigd. U kunt hier geen afspraak voor maken. Als u niet thuis bent, zal de inspecteur/controleur een kaartje in de bus achterlaten voor verdere afspraken.

  Wanneer de termijn van 4 maanden wordt overschreden, is uw aanvraag automatisch goedgekeurd.

 • Stap 3

  Na controle en goedkeuring door de dienst Dierenwelzijn ontvangt u een erkenning met een HK-nummer en een erkenningscertificaat. Dit certificaat moet u op een voor de koper zichtbare plaats uithangen.

  Een erkenning is onbeperkt geldig en geldt uitsluitend voor de in de erkenning vermelde activiteit, diersoorten en maximale capaciteit op een bepaald adres. Als er niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan, kan een sanctie volgen en/of de erkenning worden ingetrokken.

Meerdere inrichtingen op hetzelfde adres

Als meerdere erkenningsplichtige inrichtingen op dezelfde plek gevestigd zijn, dan moet u aparte erkenningsaanvragen indienen.

Als een andere inrichting gevestigd is op hetzelfde adres, dan mag er geen enkel rechtstreeks contact zijn tussen dieren van dezelfde soort in de verschillende inrichtingen. Er mag bijv. geen contact zijn tussen de katten van een pension en de katten van een kwekerij gevestigd op hetzelfde adres.

Een kwekerij en een handelszaak voor dieren zijn niet mogelijk op hetzelfde adres. Een kwekerij en een dierenasiel evenmin.

Wijzigingen melden

Meld alle wijzigingen aan de Inspectiedienst Dierenwelzijn. Bij een verhuis of een verandering van categorie (bijv. van hobbykweker naar beroepskweker) verandert uw HK-nummer.

Wat?Hoe melden aan de dienst Inspectie?
Verandering van (vervangende) contractdierenarts

U bezorgt binnen 8 dagen na het sluiten van een nieuw contract volgende documenten:

 • een kopie van het nieuwe contract
 • een kopie van de brief van de opzeg van het contract met de vorige dierenarts
 • een bewijs van aangetekend schrijven van de opzeg
VerhuisEen erkenning is adresgebonden. U moet een volledig nieuwe aanvraag doen en u stuurt het vorige erkenningscertificaat terug.
Verandering van adres als gevolg van een wijziging door de gemeente (bv. hernummering van de straat)U meldt dit via mail of brief met vermelding van de oude en de nieuwe gegevens.
Verandering van telefoon of mailadresU meldt dit via mail of brief met vermelding van de oude en de nieuwe gegevens.
Verandering aan de inrichting (verhoging maximumcapaciteit, uitbreiding van ruimtes, andere diersoort, …)U doet een volledig nieuwe aanvraag.
Overname door een andere beheerder

U bezorgt binnen de 2 maanden het formulier van de overname, samen met een nieuw contract met de dierenarts.

Stopzetting van de inrichtingU stuurt binnen de maand het erkenningscertificaat terug via de post.

Veelgestelde vragen