Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een nieuw huis bouwen

Een nieuw huis bouwen

Wilt u een nieuw huis bouwen? Dan hebt u een bouwgrond nodig en vervolgens een bouwvergunning om uw huis te kunnen bouwen. Maar weet u ook of u btw of registratierechten betaalt op de aankoop van een bouwgrond? Kent u de normen waaraan een nieuwbouwwoning moet voldoen? Of weet u wanneer een veiligheidscoördinator moet aangesteld worden op de werf?

Bouwgrond

Braakliggend terrein.
© Fred Debrock

U kunt eerst een bouwgrond kopen en er nadien een huis op bouwen. Op het bouwen van een nieuwe woning betaalt u 21% btw. Maar u kunt ook een nieuwbouw aankopen samen met een bouwgrond. Afhankelijk van de situatie betaalt u op de bouwgrond btw of registratierechten.

Hebt u een bouwgrond gevonden? Dan kunt u de omgeving van het perceel verkennen op Geopunt.be(opent in nieuw venster). In die kaartapplicatie kunt u het adres van het perceel ingeven en in het menu een aantal lagen selecteren, zoals risico op overstromingen, geluidsbelasting door verkeer of de ligging van riolering. U kunt er ook de nabijheid van bossen, bedrijven of woningbouwgebieden nagaan of de dichtstbijzijnde haltes voor het openbaar vervoer vinden.

Bouwvergunning

Wanneer u een nieuw huis wilt bouwen hebt u een omgevingsvergunning nodig. U krijgt uw vergunning als uw bouwplannen aan de stedenbouwkundige vereisten voldoen.

Premies

Er bestaan verschillende financiële steunmaatregelen voor als u energiezuinig bouwt.

Normen voor energiezuinigheid en woningkwaliteit

Als u een nieuwbouwwoning bouwt moet u zich houden aan de vastgelegde eisen op het gebied van isolatie, ventilatie, energiezuinigheid, … (EPB-eisen). Die EPB-eisen worden steeds strenger.

Ook op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit moet elke woning in Vlaanderen voldoen aan een aantal minimale kwaliteitseisen.

Overeenkomst met architect en aannemer

Met architecten en aannemers moet u op voorhand duidelijke afspraken maken over de nodige bouwwerken (planning en opvolging van de werken, verwachte datum van oplevering, raming van de kosten, toegang tot en veiligheid op de bouwwerf, aansprakelijkheid). Die afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst, samen met bepalingen over het niet naleven van de afspraken.

Tijdens de bouwwerken kunnen allerhande problemen opduiken (bv. afwijking van het bouwplan, vertraging van oplevering, faillissement van een aannemer).

Start van de werken

  • Als u een vergunning hebt gekregen voor de nieuwbouw, mag u pas 35 dagen na aanplakking van de beslissing beginnen met de werken. Na aflevering van de vergunning moet u binnen 2 jaar met de werken starten.
    Breng de gemeente op de hoogte van de startdatum van de werken. De gemeente komt ter plaatse de omgeving van uw woning nakijken om bestaande schade aan voetpaden of het wegdek vast te stellen. Vervolgens betaalt u een waarborg aan de gemeente om eventuele schade aan het openbaar domein door de werkzaamheden te vergoeden.
  • Als u voor de werken geen vergunning nodig hebt, moet u geen melding maken van de start van de werken.

Wijziging aan de plannen

Tijdens het uitvoeren van de werken wordt er soms afgeweken van de oorspronkelijke plannen. Soms is dit onvermijdelijk. Daarom voorziet de Vlaamse overheid enkele afwijkingen die combineerbaar zijn met de afgeleverde bouwvergunning. De bouwheer kan desgewenst aan de architect vragen een as-builtattest op te maken waarin de afwijkingen beschreven worden. Dat attest is niet verplicht.

Bij afwijkingen die niet voorzien worden door de regelgeving is de constructie niet meer vergund en moet een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd worden.

Einde van de werken

Na afloop van de vergunde werken brengt u de gemeente op de hoogte van de einddatum. De gemeente komt vaststellen of er schade is aan het openbaar domein ten gevolge van de bouwwerken. Als er geen schade is, krijgt u de volledige waarborg terugbetaald.

Vervolgens zal de federale overheidsdienst Financiën een aantal controles uitvoeren op de waarde van uw woning.