Coronamaatregelen in verband met EPC

Waarom?

Het EPC informeert mogelijke kopers of huurders vooraf over de energiezuinigheid van de woning.

De verkoper/verhuurder is verplicht om in advertenties (online, op affiche, in krantje of zoekertjes, via een makelaar, ...) de energieprestatie van de wooneenheid te vermelden (met energiescore of energielabel).

Welk EPC hebt u nodig?

Een EPC is nodig per wooneenheid (woning, appartement, studio, ... ). Op energiesparen.be vindt een overzicht van alle wooneenheden waarvoor een EPC verplicht is ((opent in nieuw venster)).

U kunt ook de EPC-Wegwijzer gebruiken. Beantwoord enkele vragen en kom te weten of u een EPC nodig hebt, welk EPC, hoeveel EPC's per gebouw nodig zijn, ...

Is uw woning maximaal 10 jaar en hebt u een 'EPC Bouw' dat nog geldig is, dan moet dat EPC Bouw gebruikt worden bij verkoop of verhuur.

Hebt u geen geldig 'EPC Bouw'? Dan moet u een 'EPC voor een bestaande woning' laten maken.
Na een verbouwing waarbij ook aan EPB-eisen voldaan moest worden, moet bij verkoop of verhuur ook een 'EPC voor een bestaande woning' opgemaakt worden.

Procedure

Hebt u al een EPC?

 • Check of de geldigheidsdatum op uw 'EPC voor een bestaande woning' of 'EPC Bouw' nog niet verstreken is.
  • Vermeld de verplichte EPC-informatie in de advertenties.
  • Toon het EPC of EPC Bouw aan geïnteresseerde kopers of huurders.
  • Woning verkocht? Bezorg het originele EPC of EPC Bouw aan de koper.
  • Woning verhuurd? Een kopie van het EPC of het EPC Bouw moet aan de huurovereenkomst toegevoegd worden. De huurder krijgt dus een kopie. De verhuurder houdt het originele EPC zelf bij.

Hebt u geen (geldig) EPC?

 • Is de geldigheidsdatum van uw EPC of EPC Bouw verstreken? Dan moet u een nieuw EPC voor een bestaande woning laten opmaken.
 • Hebt u sinds de opmaak van uw EPC uw woning energiezuiniger gemaakt? Dan mag u ook een nieuw EPC voor een bestaande woning laten opmaken.

Duplicaat

 • Bent u het EPC kwijt? Vraag een duplicaat aan de energiedeskundige die het EPC heeft opgemaakt.
 • Weet u niet of er van uw woning wel of geen EPC opgemaakt is?
  Weet u niet welke energiedeskundige het EPC heeft opgemaakt?
  • Neem contact met het Vlaams Energieagentschap via het contactformulier ((opent in nieuw venster)).
  • Voeg als bijlage een schriftelijk bewijs toe dat u de eigenaar bent van de woning, bijv. een kopie van de akte of de onroerende voorheffing.
  • Het Vlaams Energieagentschap zal u een kopie van het EPC bezorgen (zonder handtekening van de energiedeskundige).
  • Vraag bij de energiedeskundige die het EPC heeft opgemaakt een ondertekend duplicaat.

Controle en boetes

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) controleert via steekproeven

of er een geldig energieprestatiecertificaat (EPC) aanwezig is en of het EPC correct is opgemaakt.

Als er geen EPC aanwezig is, krijgt de eigenaar een brief. Na een hoorzitting overlegt de jury over de eventuele boete tussen 500 en 5.000 euro.

Het betalen van de boete is geen kwijtschelding of opschortende voorwaarde voor de opmaak van het EPC. Ook als u een boete krijgt, moet u dus nog een EPC laten opmaken. Als de woning nog steeds te koop of te huur wordt aangeboden, kan de eigenaar zelfs een tweede boete krijgen bij een volgende controle.

Wanneer is EPC niet verplicht bij verkoop of verhuur?

Een EPC is niet nodig in de volgende gevallen.

 • Als de verkoop of verhuurd onderling geregeld wordt (bijv. tussen familieleden) zonder schriftelijke publieke reclame (advertenties of berichten op papier of online, affiches, ...). Denk bijvoorbeeld aan verhuur of verkoop die onderling tussen familieleden geregeld wordt. Als een verkoper en een koper (of een eigenaar en een huurder) mekaar vinden zonder dat over de verkoop of verhuur schriftelijke publiciteit werd gevoerd, kan worden aangenomen dat de koper of huurder voldoende geïnformeerd is over de status van de woning.
 • Voor verhuur van een serviceflat met een dagprijs en zonder huurovereenkomst of verhuur van een noodwoning met een dagprijs en zonder huurovereenkomst.
 • Bij verkoop van een onbewoonbaar verklaarde wooneenheid.
 • Bij verkoop of verhuur van woonboten.
 • Bij verkoop van een deel van de eigendom (bijv. door één van de partners bij een echtscheiding).
 • Bij verhuur van een vakantiewoning met een huurovereenkomst voor minder dan 2 maanden.
  Een EPC is wél nodig bij een huurovereenkomst vanaf 2 maanden of als de vakantiewoning hoofdverblijfplaats is van de huurder.
 • Op energiesparen.be staat een tabel waarin alle uitzonderingen zijn terug te vinden ((opent in nieuw venster)).

Als het compromis werd getekend vóór 1 juli 2017, dan moest er voor een woning zonder verwarming geen EPC opgemaakt worden.

Veelgestelde vragen