Gedaan met laden. U bevindt zich op: Energieprestatiecertificaat (EPC) bij verkoop of verhuur van een wooneenheid

Energieprestatiecertificaat (EPC) bij verkoop of verhuur van een wooneenheid

Wilt u een woning, appartement, studio, … te koop of te huur stellen? Dan moet u een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben, opgemaakt door een erkende energiedeskundige. 

Inhoud is aan het laden

Een zoekertje online of in een krantje, op affiche of via een makelaar? De verkoper/verhuurder is verplicht om in advertenties de energieprestatie van de wooneenheid te vermelden met de energiescore of het EPC-label (van A+ tot F). Iedereen die een gebouw met slechte energieprestatie (label E of slechter) overdraagt (dus bij verkoop, erfpacht, opstalrecht) moet in de publiciteit ook vermelden dat er een renovatieverplichting op de wooneenheid rust. Dit EPC dient opgemaakt te zijn door een door het VEKA erkende energiedeskundige. U kunt op postcode zoeken in de lijst met erkende deskundigen.

Waarom?

Het EPC informeert mogelijke kopers of huurders dus vooraf over de energiezuinigheid van de woning.

 • Op de EPC’s die opgemaakt zijn na 1 januari 2019 staat een label van A+ (uitstekend) tot F (zeer slecht).
 • Het EPC geeft ook tips en aanbevelingen om het label van uw woning of appartement te verbeteren.
  Voor eengezinswoningen wordt bij de aanbevelingen ook een kostenraming meegegeven.

Hebt u een EPC nodig?

Hebt u een EPC nodig? Welk EPC hebt u nodig? U komt het te weten via de online EPC-Wegwijzer, gewoon door enkele vragen te beantwoorden.

 • Een EPC is nodig per wooneenheid (woning, appartement, studio, … ).
 • Sinds 2022 moet bij verkoop het EPC voor een bestaande woning zijn opgemaakt in 2019 of later. Het EPC beschikt dus over een energielabel. Zie onderaan ook de veelgestelde vraag hierover.
 • Een EPC bij verkoop is (sinds 1 april 2022) ook verplicht als er geen publiciteit wordt gemaakt.
 • Sinds 1 april 2022 moet er ook een EPC zijn bij het vestigen van een erfpacht of een opstalrecht.
 • Van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023 mag voor woningen met een EPC-label D, E of F de huurprijs niet of beperkt geïndexeerd worden. Om aan te tonen dat de huurprijs geïndexeerd mag worden moet er een geldig EPC aanwezig zijn.
  Vanaf 1 oktober 2023 is voor woningen met een EPC-label D, E of F huurindexatie mogelijk met correctiefactoren.
 • Sinds 1 mei 2023 moet er een EPC zijn bij alle vormen van notariële overdracht in volle eigendom.
 • Vanaf 1 oktober 2023 moeten ook panden die verhuurd worden en waarvoor geen publiciteit voor wordt gemaakt, over een EPC beschikken.
 • Voor uitzonderingen en gedetailleerde info over wanneer een EPC verplicht is, zie:

Welk EPC gebruiken?

 • Is uw woning maximaal 10 jaar oud en hebt u een ‘EPC Bouw’ dat nog geldig is, dan moet dat EPC Bouw gebruikt worden bij verkoop of verhuur.
 • Hebt u geen geldig ‘EPC Bouw’? Dan moet u een ‘EPC Residentieel’ laten maken. Na een verbouwing waarbij ook aan EPB-eisen voldaan moest worden, moet bij verkoop of verhuur ook een ‘EPC Residentieel’ opgemaakt worden.
 • In geval van een appartement, studio, … in een appartementsgebouw wordt voor het EPC Residentieel de informatie uit het EPC van de gemeenschappelijke delen gebruikt. De 2 certificaten vullen elkaar aan.

Procedure

Hebt u al een EPC?

 • Het EPC moet geldig zijn van het moment van te koop of te huur stellen tot en met de datum van het verlijden van de notariële akte of de ondertekening van de huurovereenkomst. Ga na of de geldigheidsdatum op uw ‘EPC voor een bestaande woning’ of ‘EPC Bouw’ nog niet verstreken is.
 • Vanaf 2022 moet bij verkoop het EPC voor een bestaande woning zijn opgemaakt in 2019 of later.
 • Bij het te koop en te huur stellen:
  • Vermeld de verplichte EPC-informatie in de advertenties.
  • Toon het EPC of EPC Bouw aan geïnteresseerde kopers of huurders.
  • Woning verkocht? Bezorg het originele EPC of EPC Bouw aan de koper.
  • Woning verhuurd? Een kopie van het EPC of het EPC Bouw moet aan de huurovereenkomst toegevoegd worden. De huurder krijgt dus een kopie. De verhuurder houdt het originele EPC zelf bij.
 • Het EPC is 10 jaar geldig, maar vervalt als
  • de gebouweenheid van bestemming verandert, bijvoorbeeld van wonen naar winkel, restaurant of kantoor of omgekeerd; of
  • een nieuw EPC is ingediend.
 • Hebt u sinds de opmaak van uw EPC uw woning energiezuiniger gemaakt? Dan mag u een nieuw EPC voor een bestaande woning laten opmaken, ook al is het EPC nog geldig.
 • Hebt u sinds de opmaak van uw EPC uw woning uitgebreid? Dan is het mogelijk dat uw EPC of EPC Bouw niet langer geldig is. Neem contact met uw energiedeskundige of het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via het contactformulier(opent in nieuw venster).

Hebt u geen (geldig) EPC?

Controle, boetes en klachten

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) controleert via steekproeven
 • of er een geldig energieprestatiecertificaat (EPC) aanwezig is
 • en of het EPC correct is opgemaakt.

Als er geen EPC aanwezig is, krijgt de eigenaar een brief. De eigenaar kan dan schriftelijke argumenten indienen. Na de evaluatie van de argumenten kan er een boete tussen 500 en 5.000 euro opgelegd worden.

Het betalen van de boete is geen kwijtschelding of opschortende voorwaarde voor de opmaak van het EPC. Ook als u een boete krijgt, moet u dus nog een EPC laten opmaken. Als de woning nog steeds te koop of te huur wordt aangeboden, kan de eigenaar zelfs een tweede boete krijgen bij een volgende controle.
Als u een klacht hebt over een EPC, dan kunt u dat schriftelijk melden aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Bijvoorbeeld een klacht over een energiedeskundige, het niet ontvangen van een EPC, vastgestelde fouten in een EPC, een foutieve advertentie, …
Lees hieronder hoe u op een eenvoudige manier een klacht kunt indienen.

Wanneer is EPC niet verplicht bij verkoop of verhuur?

Een EPC is niet nodig in de volgende gevallen:

Veelgestelde vragen