Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toepassingsgebied EPC Residentieel EPC Residentieel

Toepassingsgebied EPC Residentieel

Het Energiedecreet van 8 mei 2009 en het Energiebesluit van 19 november 2010 leggen vast dat bij notariële overdracht in volle eigendom, vestigen van opstalrecht of erfpacht en bij verhuur van bestaande gebouwen een energieprestatiecertificaat (EPC) vereist is. 

  Sinds 1 mei 2023 is er een EPC verplicht bij alle vormen van notariële overdracht in volle eigendom, niet alleen bij verkoop. Dit is van toepassing op authentieke akten verleden vanaf 1 mei 2023.

  Bij akten met een declaratieve werking is er geen EPC vereist.

  EPC-verplichting

  Het EPC Residentieel wordt opgemaakt voor gebouweenheden met een residentiële hoofdbestemming. Een residentiële gebouweenheid kan een appartement zijn, maar ook een eengezinswoning of een collectief woongebouw.

  Bij residentiële gebouwen en eenheden geldt er een EPC-plicht voor volgende situaties:

  • Ook bij verkoop zonder publiciteit is sinds 1 april 2022 een EPC verplicht en dit EPC moet beschikken over een energielabel en is dus opgemaakt vanaf 2019.
  • Van 1 oktober 2022 tot en met 30 september heeft de Vlaamse Regering de huurprijzen van de meest energieverslindende woningen ‘bevroren’. Een indexering mag in die periode niet voor woningen met een energielabel E of F of voor woningen zonder geldig EPC. Voor woningen met een energielabel D wordt de indexatie beperkt tot 50%. Een EPC dat nog geldig was op het moment van de ondertekening van het huurcontract, maar intussen is verlopen, komt niet meer in aanmerking. Zie: Geen of beperkte indexering huurprijzen voor woningen met EPC-label D, E en F tot 30-9-2023 en Huurprijsindexatie vanaf 1 oktober 2023 met correctiefactoren
  • Sinds 1 mei 2023 is er bij alle vormen van notariële overdracht in volle eigendom een EPC verplicht. Dit is van toepassing op authentieke akten verleden vanaf 1 mei 2023.
  • Bij akten met een declaratieve werking is er geen EPC verplicht.

  Overdracht van het EPC

  EPC nodig?

  Speciale gevallen EPC-plicht

  Veelgestelde vragen

  EPC toepassingsgebied in de praktijk

  Ook interessant