EPC-verplichting

Per wooneenheid moet een EPC opgemaakt worden. Een wooneenheid kan een appartement zijn, maar ook een eengezinswoning of een collectief woongebouw.

Bij residentiële gebouwen en eenheden geldt er een EPC-plicht voor volgende situaties:

In andere gevallen dan de drie bovengenoemde, geldt er geen EPC-plicht voor residentiële eenheden en gebouwen.

Ook bij overdracht zonder publiciteit is sinds 1 april 2022 een EPC verplicht en dit EPC moet beschikken over een energielabel en is dus opgemaakt vanaf 2019.

EPC nodig?

Uitzonderingen op de EPC-plicht

EPC voor bouwvallige woning?

EPC voor eigen woning?

EPC toepassingsgebied in de praktijk

Ook interessant