Investeringssteun voor land- en tuinbouw

De Vlaamse overheid geeft steun voor grote en duurzame investeringen in de land- en tuinbouw via het Vlaams Investeringsfonds (VLIF). Er is steun voor:

Neem voor meer informatie contact op met de buitendiensten van de afdeling Inkomenssteun.

Subsidies voor land- en tuinbouw

Voor de landbouwsector geeft de Vlaamse overheid een aantal subsidies en steunmaatregelen, waarvan het merendeel kadert in de rechtstreekse toepassing van de Europese regelgeving. Die regelgeving is opgebouwd uit 2 zogenaamde 'pijlers':

  1. directe inkomenssteun en marktmaatregelen
  2. plattelandsontwikkeling.

De ondersteuning voor plattelandsontwikkeling zit vervat in het 3de Vlaamse programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III - 2014-2020). Op de site van het Vlaams ruraal Netwerk vindt u meer informatie over dit derde programma voor plattelandsontwikkeling.

Eind 2013 werd de hervorming over het Europese landbouwbeleid (GLB) afgerond met de publicatie van de nieuwe regelgeving. Op 1 januari 2015 is het nieuwe systeem van directe inkomenssteun in werking getreden. Op de website van het beleidsdomein Landbouw en Visserij vindt u meer informatie over de toepassing van het nieuwe GLB.

Het huidige GLB is nog van kracht tot eind dit jaar en omvat onder meer:

Een aantal premies kunnen in één keer worden aangevraagd via de basisbetaling.

Een overzicht van subsidies vindt u op de website van Landbouw en Visserij.

Europese steun

Subsidies en steun van het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid worden uitbetaald door de Vlaamse overheid en niet langer door het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB). Naar aanleiding van de zesde staatshervorming beheert de Vlaamse overheid de regeling van de handel in landbouwproducten:

  • in- en uitvoercertificaten afleveren
  • restituties toekennen (subsidies bij uitvoer)
  • interventies regelen (steun wanneer overschotten tijdelijk uit de markt worden genomen).

Sinds 16 oktober 2014 kunnen de gewesten zelf certificaten afleveren, restituties toekennen en interventiemaatregelen beheren (deze 2 laatste enkel als deze maatregelen geactiveerd worden door de Europese Commissie).