Gedaan met laden. U bevindt zich op: Financiële steun voor de land- en tuinbouw

Financiële steun voor de land- en tuinbouw

De Vlaamse overheid biedt investeringssteun en subsidies aan land- en tuinbouwers. Zij kunnen ook beroep doen op Europese steun, die door de Vlaamse overheid wordt uitbetaald.

Investeringssteun voor land- en tuinbouw

Tractor op het veld
© Joris Casaer

De Vlaamse overheid geeft steun voor grote en duurzame investeringen in de land- en tuinbouw via het Vlaams Investeringsfonds (VLIF)(opent in nieuw venster). Er is steun voor:

Neem voor meer informatie contact op met het Agentschap Landbouw en Zeevisserij(opent in nieuw venster).

Subsidies voor land- en tuinbouw

Voor de landbouwsector geeft de Vlaamse overheid een aantal subsidies en steunmaatregelen, waarvan het merendeel kadert in de rechtstreekse toepassing van de Europese regelgeving. Die regelgeving is opgebouwd uit 2 zogenaamde 'pijlers':

  1. directe inkomenssteun en marktmaatregelen
  2. plattelandsontwikkeling.

De ondersteuning voor plattelandsontwikkeling zit vervat in het 3de Vlaamse programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III - 2014-2020). Op de site van het Vlaams ruraal Netwerk vindt u meer informatie over dit derde programma voor plattelandsontwikkeling(opent in nieuw venster).

Eind 2013 werd de hervorming over het Europese landbouwbeleid (GLB) afgerond met de publicatie van de nieuwe regelgeving. Op 1 januari 2015 is het nieuwe systeem van directe inkomenssteun in werking getreden. Op de website van het beleidsdomein Landbouw en Visserij vindt u meer informatie over de toepassing van het GLB(opent in nieuw venster).

Het nieuwe GLB zou lopen van 2021 tot en met 2027, maar de start is uitgesteld tot 2023. Daarom voorziet het GLB in een aantal overgangsmaatregelen:

Een aantal premies kunnen in één keer worden aangevraagd via de basisinkomenssteun(opent in nieuw venster).

Een overzicht van subsidies vindt u op de website van Landbouw en Zeevisserij.

Europese steun

Subsidies en steun van het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid worden uitbetaald door de Vlaamse overheid en niet langer door het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB). Naar aanleiding van de zesde staatshervorming beheert de Vlaamse overheid de regeling van de handel in landbouwproducten:

  • in- en uitvoercertificaten afleveren
  • restituties toekennen (subsidies bij uitvoer)
  • interventies regelen (steun wanneer overschotten tijdelijk uit de markt worden genomen).

Sinds 16 oktober 2014 kunnen de gewesten zelf certificaten afleveren, restituties toekennen en interventiemaatregelen beheren(opent in nieuw venster) (deze 2 laatste enkel als deze maatregelen geactiveerd worden door de Europese Commissie).

Bedrijfsadvies en vorming voor land- en tuinbouwers

Land- en tuinbouwers kunnen zich via het bedrijfsadviessysteem KRATOS(opent in nieuw venster) gratis laten adviseren over allerlei aspecten van hun werk. In 9 modules (o.a. ondernemingsplan, biodiversiteit, veiligheid, water en bodem) kunnen ze advies krijgen van privé-adviesdiensten die door de Vlaamse overheid worden erkend op basis van hun ervaring en vakkennis, hun technische en administratieve uitrusting en hun betrouwbaarheid. Landbouwers die een beroep doen op dat systeem, krijgen van de overheid subsidies.

De Vlaamse overheid staat ook in voor de permanente vorming(opent in nieuw venster) van land- en tuinbouwers en hun medewerkers. De vormingsactiviteiten, die ingericht worden door erkende vormingscentra en praktijkcentra, worden door de Vlaamse overheid gesubsidieerd.