Back to overview

Advies over een windturbineproject in Oud-Turnhout

Een projectontwikkelaar wenst één windturbine in te planten t.n.v. van de E34 in Oud-Turnhout. De nabije omgeving is een mogelijk gevoelige zone voor seizoenstrek van vogels. Er komen ook bijzondere broedvogels voor. Daarnaast vormt de omgeving het leefgebied van verschillende vleermuissoorten. In het kader van een project-MER is een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige en overvliegende vogels en vleermuizen met daarbij een effecteninschatting, risicobeoordeling en voorstel van milderende maatregelen. In dit advies beoordelen we of de inventarisaties correct en voldoende zijn om tot betrouwbare conclusies te komen. We gaan na of het onderzoek en de beoordeling van de mogelijke effecten correct (uitgevoerd) is. Ten slotte bekijken we of de voorgestelde milderende maatregel volstaat.

Details

Type Advices of the Research Institute for Nature and Forest
Category Research
Language Dutch
Bibtex

@misc{d25d2039-fcb1-4ab1-bc1c-411beb02b818,
title = "Advies over een windturbineproject in Oud-Turnhout",
abstract = "Een projectontwikkelaar wenst één windturbine in te planten t.n.v. van de E34 in Oud-Turnhout. De nabije omgeving is een mogelijk gevoelige zone voor seizoenstrek van vogels. Er komen ook bijzondere broedvogels voor. Daarnaast vormt de omgeving het leefgebied van verschillende vleermuissoorten. In het kader van een project-MER is een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige en overvliegende vogels en vleermuizen met daarbij een effecteninschatting, risicobeoordeling en voorstel van milderende maatregelen. In dit advies beoordelen we of de inventarisaties correct en voldoende zijn om tot betrouwbare conclusies te komen. We gaan na of het onderzoek en de beoordeling van de mogelijke effecten correct (uitgevoerd) is. Ten slotte bekijken we of de voorgestelde milderende maatregel volstaat.",
author = "Joris Everaert",
year = "2023",
month = aug,
day = "04",
doi = "",
language = "English",
publisher = "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek",
address = "Belgium,
type = "Other"
}

Authors

Joris Everaert