Back to overview

Berekening van het gemiddelde aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte per wildbeheereenheid voor de periode 2020-2022

De gewone jacht op patrijs is geopend van 15 september tot en met 14 november (BVR 28/06/20131). De jacht op patrijs mag alleen worden uitgeoefend binnen een erkende wildbeheereenheid (WBE) als aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan (BVR 25/04/20142): ● De opeenvolgende wildrapporten wijzen uit dat voor het geheel van jachtterreinen die tot de WBE behoren, gedurende de drie voorgaande kalenderjaren een gemiddelde dichtheid waargenomen is van minstens drie broedparen patrijzen per 100 ha open ruimte. ● Uit het faunabeheerplan blijkt dat een patrijsvriendelijk beheer wordt gevoerd. Met dit advies wordt een tabel aangeleverd met per WBE het gemiddeld aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte in het voorjaar, op basis van de gerapporteerde voorjaarsstand over de afgelopen 3 jaar.

Details

Type Advices of the Research Institute for Nature and Forest
Category Research
Language Dutch
Bibtex

@misc{0bec5bd7-7d6c-4435-89eb-2bb23b77fc3f,
title = "Berekening van het gemiddelde aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte per wildbeheereenheid voor de periode 2020-2022",
abstract = "De gewone jacht op patrijs is geopend van 15 september tot en met 14 november (BVR 28/06/20131). De jacht op patrijs mag alleen worden uitgeoefend binnen een erkende wildbeheereenheid (WBE) als aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan (BVR 25/04/20142): ● De opeenvolgende wildrapporten wijzen uit dat voor het geheel van jachtterreinen die tot de WBE behoren, gedurende de drie voorgaande kalenderjaren een gemiddelde dichtheid waargenomen is van minstens drie broedparen patrijzen per 100 ha open ruimte. ● Uit het faunabeheerplan blijkt dat een patrijsvriendelijk beheer wordt gevoerd. Met dit advies wordt een tabel aangeleverd met per WBE het gemiddeld aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte in het voorjaar, op basis van de gerapporteerde voorjaarsstand over de afgelopen 3 jaar.",
author = "Thomas Scheppers and Raïsa Carmen",
year = "2023",
month = jul,
day = "13",
doi = "",
language = "English",
publisher = "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek",
address = "Belgium,
type = "Other"
}