Back to overview

Hoofdstuk 16 ecosysteemdienst bestuiving

Unfortunately the abstract isn't available in English yet.
• Natuurlijke bestuiving wordt optimaal geleverd wanneer populaties van natuurlijke bestuivers levensvatbaar zijn en deze de bestuivingsafhankelijke gewassen kunnen bereiken. Ook meer technologische vormen van bestuiving bijvoorbeeld door gekweekte bestuivers zijn mogelijk.
• Door een gebrek aan kennis en de lokale variaties in aanbod en gebruik van deze dienst is het zonder verder onderzoek niet mogelijk om sluitende uitspraken te doen over de huidige toestand en trend van deze ecosysteemdienst. De bestuivingsafhankelijkheid van landbouwgewassen is wel in kaart gebracht.
• Op wereldschaal zijn 87 van de 124 belangrijkste gewassen gekweekt voor menselijk voedsel op de één of andere manier afhankelijk van dierlijke bestuiving. In totaal zou ongeveer 35% van de wereldproductie (in ton) voor menselijk voedsel uitgemaakt worden door deze gewassen. Op schaal Vlaanderen zijn er geen data beschikbaar.
• Natuurlijke bestuiving draagt bij aan de beschikbaarheid van voedsel. Op basis van vervangingswaarde of productiewaarde zou men een economische waardering van deze ecosysteemdienst kunnen modelleren.
• Het optimaal inzetten van deze dienst vereist wijzigingen in de landbouwtechnologie, de landschapsinrichting en het grondgebruik.
• Beleidsmatig past plaagbeheersing onder initiatieven rond functionele agro-biodiversiteit en agro-milieumaatregelen, welke op internationaal (CAP) tot lokaal (PODPO) niveau ingang vinden.
• Er is meer kennis nodig, zowel over de ecologische als economische aspecten van deze dienst.

Details

Number of pages 33
Type Reports of Research Institute for Nature and Forest
Category Research
Language Dutch
Bibtex

@book{441c8475-06a4-46c7-ad87-a8095b2c784d, title = "Hoofdstuk 16 ecosysteemdienst bestuiving", author = "Luc De Bruyn", year = "2014", doi = "", language = "Dutch", series = "", publisher = "", number = "", address = "België", }

Authors

Luc De Bruyn