Back to overview

Andy Van Kerckvoorde

Contact

andy.vankerckvoorde@inbo.be 0474 88 08 21

Address

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
Belgium


Andy Van Kerckvoorde adviseert en ondersteunt De Vlaamse Waterweg nv bij het beheer en beleid van waterwegen onder hun bevoegdheid. Zo levert Andy expertise en advies voor beheerplannen, natuurvriendelijke oeverinrichtingen en bij binnenvaartprojecten. Andy doet wetenschappelijk onderzoek rond kruidige berm- en oevervegetaties. Zijn expertise betreft vooral graslandvegetaties. Samen met collega’s van het team Landschapsecologie en Natuurbeheer onderzoekt Andy de effecten van herbivoren op landschap, vegetatie en fauna.


Details

ORCID ORCID logo 0000-0002-3749-8346
Teams Landscape Ecology and Nature Management