Vliegend hert

Genetisch onderzoek

Het INBO werkt samen met enkele buitenlandse partners aan een genetisch onderzoek op vliegend hert. Dit onderzoek gebeurt op twee schalen, Vlaanderen en West-Paleartisch.

Op Vlaamse schaal willen we nagaan in hoeverre de gekende populaties nog genetische uitwisseling kennen. Via dit onderzoek willen we vooral te weten komen hoever er uitwisseling is tussen populaties, in welke mate vliegend hert in staat is nieuwe gebieden te koloniseren en of er nog veel onbekende populaties voorkomen. Hiervoor zijn we dan ook op zoek naar genetisch materiaal van dood gevonden vliegende herten (verkeersslachtoffer, prooiresten van vogels, …). Dergelijk materiaal mag u ons steeds bezorgen.

Op West-Paaearctische schaal bestuderen we de kolonisatie van het vliegend hert sinds de laatste ijstijd. Ook dit kan ons inzichten verschaffen in de kolonisatiemogelijkheden van de soort vandaag. Verder leggen we ons in samenwerking met buitenlandse partners toe op het genetisch verifiëren van de huidige taxonomische indeling van de West-Palearctische vliegende herten die thans uit 5 soorten en tal van ondersoorten bestaat.

Meer lezen: Genetic research (Engelse pagina)

 

Literatuur

  • Thomaes, A. & Vandekerkhove, K. 2004. Ecologie en verspreiding van Vliegend hert in Vlaanderen. Geraardsbergen, Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, in opdracht van afd. Bos & Groen, Rapport IBW Bb R 2004.015
  • Thomaes, A. 2008. Vliegend hert drie jaar later: van bureaustudie tot monitoring en bescherming. Brakona-jaarboek 2006-2007, 118-125
  • Thomaes, A., Beck. O., Crevecoeur, L., Engelbeen, M., Cammaerts, R. & Maes, D. 2007. Het Vliegend hert in Vlaanderen en in het Brussels Gewest: Verspreiding en ecologie van een ‘bos’soort. Natuur.focus, 6(3): 76-82
  • Thomaes, A. & Vandekerkhove, K. 2005. Ecologie en verspreiding van Vliegend hert in Vlaams-Brabant en Brussel. BRAKONA jaarboek 2004, 62-69
  • Thomaes, A., Kervyn, T. & Maes, D. 2008. Applying species distribution modelling for the conservation of the threatened saproxylic Stag Beetle (Lucanus cervus). Biological conservation, 141: 1400-1410
  • Thomaes, A. 2007. Aanleg van broedhopen voor Vliegend hert. Brussel, Instituut Natuur- en Bosonderzoek, INBO.A.2007.105
  • Thomaes, A., Kervyn, T., Beck O. & Cammaerts, R. 2008. Distribution of Lucanus cervus in Belgium: surviving in a changing landscape (Coleoptera: Lucanidae). Revue d'Ecologie (Terre & Vie), 63:139-144
  • Thomaes, A. 2009. A protection strategy for the stag beetle (Lucanus cervus, (L., 1758), Lucanidae) based on habitat requirements and colonisation capacity. Saproxylic Beetles - their role and diversity in European woodland and tree habitats: Proceedings of the 5th Symposium and Workshop on the Conservation of Saproxylic Beetles, 149-160

Warning

  • {{validation.errorMessage}}