Vliegend hert

Verspreiding

De verspreiding concentreert zich rond de grote boscomplexen in Vlaams-Brabant, Haspengouw, Voeren en het oostelijk deel van de Kempen. De soort is niet meer waargenomen noch in de regio van Antwerpen na de jaren ‘60 noch in Postel (Mol) na 1877 en kan dus als uitgestorven in de provincie Antwerpen beschouwd worden. De soort is ook sterk achteruitgegaan in het westelijk deel van Vlaams-Brabant. De populaties in Voeren en Riemst sluiten aan op de populaties in Wallonië en Nederland.

Nabij het West-Vlaams-Heuvelland is er één gepubliceerde waarneming van Armentières. Van verschillende plaatsen zijn er recente waarnemingen waarvan we vermoeden dat het gaat om getransporteerde dieren met grond of hout.

Verspreiding van het vliegend hert

Historische en huidige vindplaatsen in België. Rood: 1850-1973; Oranje: 1974-1990; Groen: 1991-2008; Blauw vierkant: onbevestigde waarnemingen en Blauwe T: zekere waarnemingen waarbij er aanwijzingen van transport zijn (Thomaes et al. 2010).

De verzamelde gegevens laten niet toe om regionale of lokale aantalevoluties van deze soort te berekenen. Enkele getuigenissen geven aan dat de soort in de regio rond Brussel algemeen was in de jaren ’50–’60 van de vorige eeuw en dat ze vooral in de jaren ’70 en ’80 sterk achteruit is gegaan. Deze achteruitgang kan mogelijk worden verklaard door het verlies aan kleine landschapselementen en het stopzetten van het beheer hiervan.

Literatuur

  • Thomaes, A. & Vandekerkhove, K. 2004. Ecologie en verspreiding van Vliegend hert in Vlaanderen. Geraardsbergen, Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, in opdracht van afd. Bos & Groen, Rapport IBW Bb R 2004.015
  • Thomaes, A. 2008. Vliegend hert drie jaar later: van bureaustudie tot monitoring en bescherming. Brakona-jaarboek 2006-2007, 118-125
  • Thomaes, A., Beck. O., Crevecoeur, L., Engelbeen, M., Cammaerts, R. & Maes, D. 2007. Het Vliegend hert in Vlaanderen en in het Brussels Gewest: Verspreiding en ecologie van een ‘bos’soort. Natuur.focus, 6(3): 76-82
  • Thomaes, A. & Vandekerkhove, K. 2005. Ecologie en verspreiding van Vliegend hert in Vlaams-Brabant en Brussel. BRAKONA jaarboek 2004, 62-69
    Thomaes, A., Kervyn, T. & Maes, D. 2008. Applying species distribution modelling for the conservation of the threatened saproxylic Stag Beetle (Lucanus cervus). Biological conservation, 141: 1400-1410
  • Thomaes, A. 2007. Aanleg van broedhopen voor Vliegend hert. Brussel, Instituut Natuur- en Bosonderzoek, INBO.A.2007.105
  • Thomaes, A., Kervyn, T., Beck O. & Cammaerts, R. 2008. Distribution of Lucanus cervus in Belgium: surviving in a changing landscape (Coleoptera: Lucanidae). Revue d'Ecologie (Terre & Vie), 63:139-144
  • Thomaes, A. 2009. A protection strategy for the stag beetle (Lucanus cervus, (L., 1758), Lucanidae) based on habitat requirements and colonisation capacity. Saproxylic Beetles - their role and diversity in European woodland and tree habitats: Proceedings of the 5th Symposium and Workshop on the Conservation of Saproxylic Beetles, 149-160

Warning

  • {{validation.errorMessage}}