Erkenning

Alle erkende technici vloeibare/gasvormige brandstof of technici verwarmingsaudit staan in de overzichtslijsten met erkende personen.

Download de overzichtslijst met erkende:

Jaarlijkse retributie

 • U moet jaarlijks een retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning als technicus vloeibare brandstof, technicus gasvormige brandstof of technicus verwarmingsaudit.
  • Dat moet de eerste keer in het jaar volgend op het jaar waarin u de erkenning hebt verkregen.
  • Technicus gasvormige brandstof: voor de uitbreidingsmodule GII moet u geen bijkomende retributie betalen.
 • De jaarlijkse retributie voor het jaar 2022 bedraagt 30 euro.
 • Gebruik het rekeningnummer op het overschrijvingsformulier bij uw factuur. Daar vindt u ook het bedrag en de gestructureerde mededeling voor betaling.
 • Het niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt, na een ingebrekestelling, tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.

Bijscholing

U moet 5-jaarlijks de bijscholing volgen in een erkend opleidingscentrum. Download de overzichtslijst met erkende opleidingscentra:

De uiterste datum voor het volgen van de bijscholing vindt u:

Andere verplichtingen

Naast de jaarlijkse retributie en de bijscholing (zie hierboven) hebt u als erkende technicus nog volgende verplichtingen:

 • Op verzoek, het materiaal tonen dat hij gebruikt bij het uitvoeren van zijn taken.
 • Uitsluitend gebruikmaken van apparatuur die voldoet aan alle reglementaire eisen.
 • De keuring, onderhoudsbeurt of verwarmingsaudit correct uitvoeren.
 • Attesten en rapporten afleveren en ter beschikking houden.
 • U moet een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning.
 • U moet elke wijziging van identificatiegegevens (ook adres, werkgever, ...) onmiddellijk melden.

Alle verplichtingen zijn te vinden in artikel 34 (algemene gebruikseisen) ((opent in nieuw venster)) en artikel 40 (bijzondere gebruikseisen) ((opent in nieuw venster)) van het VLAREL.

Het niet voldoen aan de verplichtingen kan leiden tot schorsing of opheffing van de erkenning of geldboetes.

Modeldocumenten keuring, periodiek onderhoud en verwarmingsaudit

Hieronder vindt u de modeldocumenten die de minimale inhoud bevatten die moet worden weergegeven op het attest of rapport dat u na de keuring, het onderhoud of de verwarmingsaudit van de ketel ontvangen of afgeleverd hebt. De modeldocumenten mogen gepersonaliseerd (bv. met een firmalogo) of uitgebreid worden, maar mogen in geen geval ingekort worden.

Voorgedrukte boeken kunnen niet bij de Vlaamse overheid besteld worden. Hiervoor kunt u terecht bij een beroepsfederatie.

Documentatie en hulpmiddelen voor technici

Hieronder vindt u achtergronddocumenten over de regelgeving en technische documentatie voor het uitvoeren van de keuring voor eerste ingebruikname, periodiek onderhoud en verwarmingsaudit.

Omschakeling van arm naar rijk gas

Erkende technici gasvormige brandstof zijn voor de omschakeling van arm naar rijk gas niet erkend, maar wel ‘bevoegd’ technicus. Als u de gedragscode of methodologie voor de omschakeling op de website van gas.be ((opent in nieuw venster)) volgt, bent u ingedekt voor uw aansprakelijkheid.