Gedaan met laden. U bevindt zich op: Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Dienstverlening welzijn en gezondheid

Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

In de gebouwen die onder het gebouwbeheer van Het Facilitair Bedrijf (HFB) vallen, neemt HFB conform de omzendbrief de taken op met betrekking tot het interventiedossier en de evacuatieplannen.

Brandpreventiedossier

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de brandpreventie op de arbeidsplaatsen. Je neemt dan ook de nodige maatregelen om brand te voorkomen. Zo stel je interne noodprocedures op die je regelmatig uittest, toepast en evalueert.

Daarvoor stel je een brandpreventiedossier op:

Risicoanalyse brand

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om een risicoanalyse brand uit te voeren. Op basis van de resultaten neem je als werkgever een aantal preventiemaatregelen. Deze preventiemaatregelen streven vijf doelstellingen na:

  1. de brand voorkomen
  2. de veiligheid (en indien nodig de snelle evacuatie) van alle aanwezige personen verzekeren
  3. elk begin van brand bestrijden om uitbreiding ervan te vermijden
  4. gevolgen van de brand beperken
  5. de tussenkomst van de hulpdiensten vergemakkelijken

Om je te helpen bij de risicoanalyse heeft de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) een checklist brand uitgewerkt. Je kunt het beste in twee stappen te werk gaan:

  • Aan de hand van de checklist risico-inventarisatie brand ga je na of je met alle elementen in orde bent. Zijn er bepaalde kritieke punten die een risico op brandgevaar met zich meebrengen? Ga dan naar stap 2.
  • Voor de kritieke punten of gevaarlijke situaties maak je een bijkomende risicoanalyse.

Signalering en evacuatie

Signalering

Als werkgever ben je verplicht om de nodige signalering met aanwijzingen of voorschriften te voorzien in de arbeidsplaatsen. Zorg ook dat de werknemers de nodige vorming krijgen zodat zij weten wat de signalisatie betekent.

Zo moet er in elk gebouw bij elke ingang een evacuatieplan hangen. In het kader van brandveiligheid voorziet de werkgever ook pictogrammen die aangeven waar de blusmiddelen hangen en waar de nooduitgangen zijn. Zorg er als werkgever ook voor dat je werknemers altijd op de hoogte zijn van de laatste richtlijnen in verband met evacuatie.

Evacuatie

Als werkgever moet je een evacuatieprocedure hebben waarin volledig uitgeschreven staat hoe de evacuatie moet verlopen. Wettelijk gezien moet je minstens 1 keer per jaar een evacuatieoefening organiseren.

Intern noodplan en interventieplan

Intern noodplan

Als werkgever organiseer je de brandpreventie vooraf door een intern noodplan uit te werken. In dat plan liggen alle procedures bij mogelijke rampen en ongelukken schriftelijk vast:

Interventieplan

Een interventieplan is niet gelijk aan een intern noodplan, maar is bedoeld voor de hulpdiensten. Het omvat de informatie die noodzakelijk is om een interventie zo goed als mogelijk te laten verlopen. Wij raden je aan om contact op te nemen met je contactpersoon bij de brandweerzone. Zij hebben misschien een bepaald format van interventieplan waarop jij je kunt baseren. Is dat niet beschikbaar£? Maak dan gebruik van onderstaand voorbeeld.