Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stappenplan: Beleid rond stress en burn-out Dienstverlening welzijn en gezondheid

Stappenplan: Beleid rond stress en burn-out

Als HR-medewerker, vertrouwenspersoon of contactpersoon welzijn ondersteun je de leidinggevenden als het gaat over welzijn. Je neemt dan ook een belangrijke rol op bij het beleid rond stress en burn-out. Op deze pagina lees je er meer over een stappenplan ter preventie van stress en burn-out.

Voor wie?

 • Je bent HR-medewerker, vertrouwenspersoon of contactpersoon welzijn bij de Vlaamse overheid.

Stappenplan beleid rond stress en burn-out

Hier vind je een stappenplan dat je helpt om maatregelen uit te werken die inspelen op de preventie van stress en burn-out.

 • Stap 1

  De Vlaamse overheid heeft een globale visie op psychosociaal welzijn. De leidend ambtenaar in elke entiteit moet die vertalen naar een welzijnsbeleid voor de eigen situatie. In de vertaalde visie kun je onder andere opnemen waarom preventie van stress en burn-out belangrijk is en wat je met die preventie wilt bereiken in je entiteit. Formuleer een positieve visie.

  Het is belangrijk dat het management en alle leidinggevenden achter de visie staan. Pas als je op hun betrokkenheid en inzet kunt rekenen, informeer en sensibiliseer je de personeelsleden. De werkgroep Welzijn vergadert regelmatig en coördineert alle welzijnsacties. Een sterk en duidelijk mandaat hiervoor is belangrijk.

 • Stap 2

  Voer een risicoanalyse psychosociaal welzijn uit. Daarnaast verzamel je informatie over werkgebonden stress in:

  • verslagen van verzoeken bij de vertrouwenspersonen en preventieadviseurs over de jaarlijkse evaluatie van het psychosociaal welzijnsbeleid in de entiteit
  • resultaten van de Personeelspeiling
  • verzuimcijfers
  • cijfers over personeelsverloop
  • statistieken over en analyse van arbeidsongevallen

  Heb je de situatie in kaart gebracht? Dan maak je in de werkgroep Welzijn een overzicht van de psychosociale risico’s binnen je entiteit, waaronder dus ook stress en burn-out. Betrek de preventieadviseur psychosociale aspecten en de vakbonden in deze fase, en zet de bespreking op de agenda van het entiteitsoverlegcomité.

 • Stap 3

  Werk met de werkgroep Welzijn concrete acties uit op primair, secundair en tertiair niveau. Zorg ervoor dat je actieplan concreet, realistisch en meetbaar is met een tijdspad. De acties worden besproken op het Entiteitsoverlegcomité (EOC) en uitgewerkt in een globaal preventieplan voor 5 jaar en jaarlijkse actieplannen.

 • Stap 4

  Betrek de leidend ambtenaar en de leidinggevenden bij de uitvoering van het actieplan. En blijf voldoende aandacht besteden aan de communicatie naar medewerkers, leidinggevenden en vakbonden. Zonder goede communicatie schiet een actieplan zijn doel voorbij.

 • Stap 5

  Bouw regelmatig een evaluatiemoment in en bekijk per maatregel hoe ver je staat: achterhaal wat wel en wat niet werkt. Regelmatige evaluaties helpen om de efficiëntie van de maatregelen en het actieplan te beoordelen. Ze zijn die ideale basis om je plan bij te sturen. Gebruik dit als input voor de jaarlijkse evaluatie van het psychosociaal welzijnsbeleid dat op het EOC besproken wordt.