Gedaan met laden. U bevindt zich op: Rapporteringstools HR-systemen

Rapporteringstools

Wil je als HR-professional inzicht krijgen in de personeelsgegevens of het personeelsbudget van je organisatie? Op deze webpagina lees je meer over de rapporteringstools Cognos en Vlimpers en de applicatie weddebudgetrapportering.

Cognos

De meeste rapporten kun je raadplegen via rapporteringstool Cognos(opent in nieuw venster).

Hulp nodig? Maak gebruik van de snelstartkaarten beschikbaar in Cognos > tabblad ‘Nieuws en info’.

Actueel nieuws en informatie vind je, naast de gekende kanalen, ook terug via Cognos(opent in nieuw venster) > tabblad ‘Nieuws en info’(opent in nieuw venster).

Meer informatie vind je op de webpagina over rapportering.

Vlimpers

‘Talent-rapporten’ over PLOEG, rekrutering en profielbeheer kun je raadplegen via Vlimpers(opent in nieuw venster) (hamburgericoontje (drie liggende streepjes rechts bovenaan) > Rapporten > Standaardrapporten of Rapportage 2.0).

Je hebt niet automatisch toegang tot Cognos en Vlimpers. Lees meer op de webpagina ‘Toegangsbeheer’ hoe je je toegang aanvraagt.(opent in nieuw venster)

Meer informatie vind je op de webpagina over Vlimpers.

Weddebudgetrapportering

Weddebudgetrapportering is een beveiligde webapplicatie waarmee je eenvoudig een inschatting kunt maken van het resterend personeelskrediet van het huidig budgetjaar. Op basis van rapporteringsgegevens uit Vlimpers krijg je een antwoord op de vraag: ‘Hoe groot zal het overschot of het tekort zijn op de personeelskredieten op het einde van een jaar?’

Raadpleeg de webpagina over weddebudgetrapportering voor meer informatie.

 • Bedragen voor woon-werkverkeer bijvoorbeeld moet je zelf invoeren.

  • Na een nieuwe loonrun beschikt de tool over geactualiseerde data. Gegevens die je zelf invoerde, blijven ongewijzigd.
  • De tool kijkt naar de verwachte einddatum (als deze is ingevoerd) en niet automatisch naar de leeftijd bij pensionering
 • Beschikbaar budget moet je manueel invoeren.

 • Elk personeelslid toegewezen aan de gekozen budgetsleutel wordt opgenomen in de prognose.

 • De applicatie houdt rekening met de indexering vanaf de eerste uitbetaling van de lonen aan de nieuwe indexering.

  Maak je gebruik van de manuele weddebudgetrapportering? Dan beschik je vanaf bekendmaking over rapporten met de nieuwe index in een aparte map in Cognos.

 • Slechts enkele beheerders binnen het Agentschap Overheidspersoneel kunnen vanuit hun rol in het toegangsregister alles zien volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).