Gedaan met laden. U bevindt zich op: Decentrale rechten Toegangsbeheer in Vlimpers en Cognos

Decentrale rechten

Op deze pagina vind je een overzicht van alle mogelijke decentrale rechten in Vlimpers die je kunt krijgen.

Decentrale selector

 • Voor wie? Je bent halftijds of meer bezig met selecties binnen je organisatie (niet bij het Agentschap Overheidspersoneel).
 • Jouw toegangen:
  • Profielbeheer in Vlimpers Kern (zogenaamde ‘Persoonsprofielen’: welke opleidingen, competenties, eretekens, … iemand heeft)
  • VO-brede inzage in vacatures (exclusief managementvacatures) en profielbeheer (in de context van Vlimpers Talent zijn dit functiebeschrijvingen) in Vlimpers Talent
 • Jouw mogelijkheden:
  • Je kunt informatie over sollicitanten beheren, vacatures bewerken en beheren, e-mails uitsturen, en interview-uitnodigingen en formulieren maken.
  • Je hebt toegang tot rapporten.
  • Je kunt een inwerkproces starten voor geselecteerden en opvolgen voor alle entiteiten.
 • Je kunt dit recht pas aanvragen als je entiteit is aangesloten op de module Rekrutering.
 • Uitzonderlijk heb je voor Vlimpers Talent VO-brede toegang tot de data van het toepassingsgebied ‘Personeelssysteem Vlimpers’
 • Als je dit recht hebt, dan verbindt je je ertoe de deontologische code van de Vlaamse overheid te volgen.

Decentrale vormingsbeheerder

Je hebt van dezelfde functionaliteiten en rechten als de centrale vormingsbeheerder. Je kunt dus opleidingen aanmaken van alle opleidingstypes, registraties beheren en externe opleidingen goedkeuren in Vlimpers Leren voor je eigen entiteit of entiteiten waarmee dit duidelijk werd afgesproken.

 • Je hebt beperkte (maar wel VO-brede) toegang tot gebruikersgegevens (naam personeelslid, CV in profiel van medewerker, functietitel, organisatie en leidinggevende) en scores op vorming.
 • Je kunt het CV van medewerkers bewerken in hun profiel (enkel in afspraak met de betrokken entiteit).
 • Je hebt toegang tot verschillende rapporten.

Een personeelslid vraagt de afwezigheid om een vorming te volgen aan in Vlimpers Kern, maar volgt de vorming via Vlimpers Talent. Je hebt geen toegang tot Vlimpers Kern.

  • Dit recht kan je enkel aanvragen voor vormingsverantwoordelijken op basis van volgende voorwaarden:
   • De entiteit is geen klant bij Team Leren en Ontwikkelen van het Agentschap Overheidspersoneel.
   • De vormingsverantwoordelijke volgt de opleiding tot vormingsbeheerder ‘AGO - Vormingsbeheer Module Leren’ na het verkrijgen van de rechten.
  • Je kunt dit recht pas aanvragen als je entiteit is aangesloten op de module Leren en opleidingen zelf beheert.
  • Je hebt enkel toegang tot de data van je eigen entiteit volgens de afgebakende security. Voor Vlimpers Talent heb je uitzonderlijk beperkte VO-brede toegang tot gebruikersgegevens (naam personeelslid, functietitel, organisatie en leidinggevende).
  • Je hebt dit recht niet nodig als je geen data beheert en enkel rapporten inkijkt. Met het recht ‘HR-businesspartner’ heb je automatisch toegang tot de rapporten over Leren.