Gedaan met laden. U bevindt zich op: Nieuwe herinschaling door staatshervorming

Nieuwe herinschaling door staatshervorming

Ben je door de 5e of 6e staatshervorming overgeheveld naar de diensten van de Vlaamse overheid? Dan kreeg je in 2019 een nieuwe inschaling. Op deze webpagina vind je een overzicht van de wijzigingen.

Voor wie?

Je bent tussen 1 januari 2015 en 31 december 2018 overgeheveld naar de diensten van de Vlaamse overheid in het kader van de 5de of 6de staatshervorming.

Uitzondering: het gaat niet over de overheveling van het RIZIV, Spelen en Weddenschapen of Famifed van 1 januari 2019.

Nieuwe maatregelen

 • Uitbetaling volgens nieuwe overgangsschalen (SH-schalen) met terugwerkende kracht (op datum van overheveling) zonder verrekening van de maaltijdcheques (1.540 euro). De organieke salarisschaal, dit is de schaal verbonden aan je graad, blijft behouden.
 • Herberekening van de schaalanciënniteit als je als ambtenaar een competentiepremie genoot met uitzicht op herinschaling. De competentiepremie blijft behouden.
 • Wijziging van de nominale waarde van een maaltijdcheque naar 4 euro (vanaf 1 oktober 2019).
 • De (federale) forfaitaire maaltijdvergoeding blijft behouden voor de personeelsleden die hierop in hun functie bij de federale overheid recht hadden.

Gevolgen voor je salaris

Was je houder van een oude federale schaal (voor 1 januari 2014)?

 • Je wordt betaald volgens een nieuwe overgangsschaal vanaf de datum van overheveling.
 • Het bruto jaarsalaris dat je zal ontvangen is minimum gelijk aan het bruto jaarsalaris dat je kreeg op het moment van de overheveling. Lag je bruto jaarsalaris bij overheveling (uit de vernietigde regelgeving) lager dan het bruto jaarsalaris dat je kreeg bij de federale overheid? Dan wordt het Vlaamse jaarsalaris tot dit federale bedrag opgetrokken.

Was je houder van een nieuwe federale schaal (vanaf 1 januari 2014)?

 • Je nieuwe Vlaamse jaarbasis zal minimaal even hoog liggen als het bruto jaarsalaris dat je kreeg bij de federale overheid op de datum van overheveling.
 • In sommige gevallen zal hierdoor je geldelijke anciënniteit verhoogd worden. Dit komt omdat voor de houders van een nieuwe federale schaal de inschaling niet gebeurde op basis van de geldelijke anciënniteit maar op basis van het bedrag van het federaal jaarsalaris. Er werd in de Vlaamse schaal naar het best passend bedrag gezocht waaraan dan een saldo aan fictieve geldelijke anciënniteit verbonden was (bijvoorbeeld 15 jaar). Doordat nu de maaltijdcheques niet meer in mindering gebracht worden van de federale jaarbasis, ligt het te vergelijken bedrag dus hoger wat tot gevolg heeft dat de Vlaamse jaarbasis zich ook hoger in de schaal bevindt (bijvoorbeeld 16 jaar).

Gevolgen voor je maaltijdcheques

De waarde van een maaltijdcheque wijzigt vanaf 1 oktober 2019 van 7 euro naar 4 euro. De werknemersbijdrage blijft 1,09 euro en de werkgeversbijdrage wordt 2,91 euro.

Overige gevolgen

Blijf op de hoogte

 • Stap 1

  Eind oktober 2019 ontving je als betrokken personeelslid een brief met alle informatie over je nieuwe inschaling.

 • Stap 2

  Sinds eind oktober 2019 is je loonbrief met je nieuw berekend loon en de achterstallen beschikbaar. Je vindt je loobbrief terug in Vlimpers(opent in nieuw venster) onder ‘Loon’ > ‘Loonstroken’.

 • Stap 3

  Je kunt steeds bijkomende vragen stellen aan het Dienstencentrum Personeelsadministratie.