Gedaan met laden. U bevindt zich op: Reorganisatie

Reorganisatie

Staat je entiteit voor de uitdaging om een reorganisatie binnen de Vlaamse overheid tot een goed einde te brengen? En zoek je naar een aanpak en ondersteuning? Deze startpagina bundelt alle informatie.

Voor wie?

 • Je bent HR-businesspartner of stafmedewerker bij de diensten van de Vlaamse overheid.
 • Of je bent projectleider of projectmedewerker van een reorganisatietraject.
 • Je wilt meer weten over reorganisaties binnen de Vlaamse overheid.

Wat?

Reorganisaties kunnen variëren in omvang. Doorgaans bestaan er binnen de Vlaamse overheid 3 soorten:

 • reorganisatie binnen een entiteit
 • reorganisatie tussen entiteiten
 • reorganisatie tussen overheden

Reorganisatie binnen entiteit

Een reorganisatie binnen een entiteit van de Vlaamse overheid komt het meeste voor. Enkele voorbeelden van zulke 'interne' reorganisaties:

 • oprichting, afschaffing of fusie van afdelingen, teams, cellen, …
 • wijziging van de organisatiestructuur
 • overplaatsing van personeel buiten een in- of doorstroomprocedure
 • verhuis van de organisatie waardoor ook de standplaats van het personeel wijzigt
 • naamswijziging van de organisatie

Lees meer:

Reorganisatie tussen entiteiten

Een reorganisaties kan impact hebben op meerdere entiteiten van de Vlaamse overheid. Enkele voorbeelden van zulke reorganisaties:

 • Fusie als gevolg van een beslissing van de Vlaamse Regering.
 • Splitsing van een entiteit waarbij 1 of meer delen blijven voortbestaan (al dan niet onder een andere vorm) en/of 1 of meer delen van een entiteit samensmelten met een andere entiteit.
 • Oprichting van een nieuwe entiteit door een herverdeling van taken en bevoegdheden waarbij de overdracht van taken en bevoegdheden vaak samen gaat met een overdracht van personeel, vacatures en/of budget.

Lees meer:

Reorganisatie tussen overheden

Een reorganisatie binnen de Vlaamse overheid kan het gevolg zijn van afspraken met andere overheden of de private sector. Enkele voorbeelden van zulke reorganisaties:

 • Overheveling van entiteiten die tot de federale of lokale overheid behoren naar de Vlaamse overheid. Vaak zijn dergelijke reorganisaties het gevolg van een federale of interne staatshervorming.
 • Overdracht van een entiteit met een privaatrechtelijk karakter naar de Vlaamse overheid.
 • Omvorming van een publiekrechtelijk agentschap tot een privaatrechtelijke instelling.

Lees meer:

Hoe reorganisatie melden?

Reorganisatie melden: procedure voor entiteiten van de diensten van de Vlaamse overheid.

 • Stap 1

  Je meldt de reorganisatie via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’ > selecteer ‘reorganisatie’.

  Je melding komt terecht bij het Agentschap Overheidspersoneel (AgO), die instaat voor de administratieve en technische ondersteuning van alle aspecten rond HR en organisatieontwikkeling. Voor de aspecten naast HR en organisatieontwikkeling contacteer je het Facilitair Bedrijf, Digitaal Vlaanderen, Departement Financiën en Begroting, ...

  Goed om te weten: AgO gaat uit van een gemandateerde vraag als de vraag gesteld wordt via:

  • de generieke gebruikersnaam in Vlimpers. Lees meer op de webpagina 'Vlimpers voor HR'
  • het persoonlijke account van de HR-businesspartner of de leidend ambtenaar
  • het persoonlijke account van een HR-medewerker en waarbij de HR-businesspartner of leidend ambtenaar als belanghebbende werd aangeduid
 • Stap 2

  Je contacteert je coördinerend HR-businesspartner van het Agentschap Overheidspersoneel. Die zal je actief ondersteunen tijdens het reorganisatietraject rond HR en organiatieontwikkeling. Voor de aspecten naast HR en organisatieontwikkeling contacteer je het Facilitair Bedrijf, Digitaal Vlaanderen, Departement Financiën en Begroting, ...

Regelgeving

Vlaams personeelsstatuut (VPS), deel I - toepassingsgebied