Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aan de slag met de module PLOEG Vlimpers voor personeelsleden

Aan de slag met de module PLOEG

Wil je alles halen uit de PLOEG-cyclus? Dan kun je rekenen op de module PLOEG van Vlimpers. Dit is een digitaal platform voor planning, opvolging en evaluatie van personeelsleden van de Vlaamse overheid.

Voor wie?

 • Je bent statutair of contractueel bij de Vlaamse overheid.
 • Je departement of agentschap maakt gebruik van de module PLOEG van Vlimpers voor het beheer van de PLOEG-cyclus of de evaluatie van proeftijden.

Wat?

De module PLOEG van Vlimpers is een instrument voor medewerkers en leidinggevenden om te plannen, opvolgen en evalueren, zoals bepaald in het Vlaams personeelsstatuut (VPS).

Je kunt als medewerker in PLOEG:

 • doelstellingen aanmaken en bijwerken
 • de voortgang van doelstellingen opvolgen
 • het jaarlijks evaluatiegesprek voorbereiden door een zelfevaluatie te maken waarin je terugkijkt naar het afgelopen jaar en vooruitblikt naar het komende jaar
 • 1-op-1 gesprekken door het jaar heen voorbereiden, notities nemen tijdens of na het gesprek en actiepunten opvolgen. Je vindt er een sjabloon voor een opvolgingsgesprek en een loopbaangesprek.

Je vindt de module PLOEG terug op de gelijknamige tegel op de startpagina van Vlimpers(opent in nieuw venster)

Doelstellingen

In de module PLOEG kun je doelstellingen formuleren en opvolgen. Deze doelstellingen komen automatisch in je evaluatiedossier terecht.

Meer praktische informatie vind je in de snelstartkaart ‘Doelstellingen’(opent in nieuw venster).

Wat te doen…

Jaarlijkse evaluatie

Je hebt een jaarlijkse evaluatie als je minstens 3 maanden hebt gewerkt. Dit betekent dat je minstens 479 uren presteerde (of 63 werkdagen aan 7,36 uren), ook als je deeltijds werkt.

De jaarlijkse evaluatie is een terugblik op het voorbije jaar en een vooruitblik naar het komende jaar. Het bestaat uit volgende stappen:

 • je zelfevaluatie
 • een evaluatiegesprek met je leidinggevende
 • een evaluatie door je leidinggevende met een einduitspraak

Ook je tweede evaluator zal je evaluatiedossier lezen en ondertekenen. Daarna komt alles terug bij jou ter ondertekening.

Lees meer op de webpagina ‘Planning, opvolging en evaluatie (PLOEG)’.

Goed om te weten

Evaluaties worden jaarlijks uit de module PLOEG gemigreerd naar je personeelsdossier. Een evaluatie van een vorig jaar kun je daar terugvinden. Lees meer over je personeelsdossier op de webpagina ‘Mijn personeelsdossier’.

Zelfevaluatie

Je bent niet verplicht om een zelfevaluatie te maken. Doe je dat niet, dan bestaat je jaarlijkse evaluatie enkel uit de beoordeling van je leidinggevende. Je dient je zelfevaluatie best in voor het evaluatiegesprek.

Een zelfevaluatie is aanbevolen. Het bereidt je voor op je evaluatiegesprek en geeft je leidinggevende ook input om je doeltreffend te kunnen coachen. Beschouw een zelfevaluatie daarom vooral als een kans om na te denken over je werk en je loopbaan. Het gaat tenslotte om jouw werk en jouw toekomst. Durf die zelf in handen te nemen en bespreekbaar te maken.

Meer praktische informatie vind je in de snelstartkaart ‘Jaarlijkse evaluatie’(opent in nieuw venster).

Opgelet

Na 15 maart kun je in de module PLOEG geen zelfevaluatie meer indienen. Je krijgt 7 dagen voor deze deadline een herinneringsmail.

Wat te doen…

Statutaire proeftijd

Aan de start van je statutaire proeftijd leg je samen met je leidinggevende een aantal doelstellingen vast. Alle doelstellingen met data binnen je proefperiode stromen door naar je eindevaluatie proeftijd.

De taak eindevaluatie proeftijd start automatisch op wanneer je proeftijd afloopt.

Lees meer op de webpagina over proeftijd.

Goed om te weten

Jaarlijkse evaluatie en eindevaluatie statutaire proeftijd zijn twee verschillende taken. Je krijgt geen jaarlijkse evaluatie als je in hetzelfde kalenderjaar geen 63 dagen gewerkt hebt naast je statutaire proeftijd.

De module PLOEG ondersteunt je ook bij het voorbereiden en voeren van gesprekken. Via ‘1-op-1 gesprekken’ in het hamburgermenu van Vlimpers vind je sjablonen voor het voeren van een opvolgingsgesprek en een loopbaangesprek. Je kiest zelf met wie en volgens welke frequentie je een gesprek voert. De sjablonen bieden je:

 • inspiratie bij het voeren van opvolgings- en loopbaangesprekken. De thema’s of vragen zijn geen verplichte vragen. Het zijn richtvragen en je kiest zelf welke vragen je tijdens het gesprek aan bod laat komen. Beschouw het als een geheugensteuntje.
 • een centrale plaats om verslagen van 1-op-1 gesprekken te delen. Je kiest zelf over welke thema’s je iets noteert. Noteer vooral die zaken die je in de toekomst wilt onthouden of opvolgingspunten waaraan je herinnerd wilt worden.
Goed om te weten

Je kunt met elke collega die met Vlimpers werkt een gesprek opstarten, ook met collega’s uit andere organisaties. Zo kun je dit ook inzetten als hulpmiddel in je samenwerking met collega’s los van hiërarchie en over organisaties heen. Je kunt de (voortgang van) doelstellingen van een medewerker niet inkijken, dit kan enkel de leidinggevende.