Gedaan met laden. U bevindt zich op: Personeelspeiling: informatie voor entiteiten Organisatie

Personeelspeiling: informatie voor entiteiten

Via de Personeelspeiling 2022 konden personeelsleden hun mening geven over het reilen en zeilen binnen je entiteit. Het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) voert dit onderzoek uit in opdracht van de minister bevoegd voor Bestuurszaken. Entiteiten van de diensten van de Vlaamse overheid nemen gratis deel. 

Voor wie?

 • Je bent binnen je entiteit mee verantwoordelijk voor de organisatie van de Personeelspeiling 2022.
 • Je entiteit is ingeschreven voor de Personeelspeiling 2022.

Planning

 • Stap 1

  De inschrijving voor de entiteiten van de diensten van de Vlaamse overheid startte op 19 mei 2022 en eindigde 1 juli 2022. Deze inschrijving verliep dit jaar volledig digitaal via een online inschrijvingsmodule.

 • Stap 2

  De bevraging werd uitgestuurd op 3 en 4 oktober 2022. Deze bleef vanaf die datum 6 weken beschikbaar voor deelnemers. De afsluitdatum was 14 november 2022.

 • Stap 3

  Begin februari 2023 ontving de leidend ambtenaar de resultaten van de Personeelspeiling 2022 voor de eigen entiteit.

 • Stap 4

  Op 12 mei 2023 maakte Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen de resultaten en beleidsanalyses van de Personeelspeiling 2022 op het niveau van de diensten van de Vlaamse overheid bekend aan de Vlaamse Regering.

  Meer informatie lees je op de webpagina ‘Resultaten Personeelspeiling 2022’.

Aanbod bevraging

Je kunt gebruik maken van onderstaand aanbod:

Over de Personeelspeiling

Wat is de Personeelspeiling? Wie organiseert dit? Waarover gaat het en wat gebeurt er met de resultaten?

Lees meer: