Voor wie?

  • Je werkt bij de Vlaamse overheid.
  • Je bent op zoek naar achtergrondinformatie over de Personeelspeiling.

Goed om te weten: alle informatie over de laatste Personeelspeiling (editie 2022) vind je op de startpagina.

Wat is de Personeelspeiling?

De Personeelspeiling is een 2-jaarlijkse personeelsonderzoek van de Vlaamse overheid. Via een online vragenlijst voor medewerkers en managers wordt nagegaan hoe het Vlaams overheidspersoneel hun werk beleeft. In alle vertrouwelijkheid worden meningen verzameld over werk, verloning, loopbaan, leiderschap, welzijn, betrokkenheid, waardenbeleving, diversiteit, …

Deelnemers

Entiteiten van de diensten van de Vlaamse overheid(opent in nieuw venster) kunnen deelnemen. Zij kunnen zich gratis inschrijven voor de start van elke editie. Personeelsleden van de deelnemende entiteiten krijgen vervolgens tijdens de bevragingsperiode een uitnodiging voor deelname aan de bevraging.

Organisator

Het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) voert dit onderzoek uit in opdracht van de minister bevoegd voor Bestuurszaken. AgO werkt hiervoor samen met een extern, onafhankelijk onderzoeksbureau.

Resultaten

Alle verzamelde antwoorden tijdens de Personeelspeiling worden anoniem door een extern, onafhankelijk onderzoeksbureau verwerkt in rapporten voor de organisatie en voor de Vlaamse overheid. Dit gebeurt volgens een strikt deontologisch kader.

Belang van de Personeelspeiling

De Personeelspeiling biedt alle personeelsleden de kans om snel, eenvoudig en vertrouwelijk een mening te geven over het werk. Deze informatie kan bijdragen aan (verbeter)acties in de organisatie.

Ook voor het personeelsbeleid van de Vlaamse overheid is deze informatie belangrijk. AgO gaat met de resultaten van de Personeelspeiling aan de slag en gebruikt ze als een belangrijke basis om het algemeen HR-beleid van de Vlaamse overheid, via de minister van Bestuurszaken, voor te bereiden, te monitoren en te evalueren. Zo kunnen ook op dat vlak initiatieven genomen worden die de tevredenheid en betrokkenheid verhogen.