Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toegankelijkheidsverklaring Digitale toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

Iedere website of applicatie van een overheidsinstantie is verplicht om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren. Daarin beschrijft u in welke mate de website of app voldoet aan de normen voor toegankelijkheid.  

Gebruikers moeten uw toegankelijkheidsverklaring gemakkelijk vinden. Voor een website moet u een link op de startpagina van uw website of op elke webpagina zetten. Als u een applicatie hebt ontwikkeld, zet u de verklaring op uw website of samen met de andere informatie die u meegeeft op de plaats waar gebruikers uw applicatie downloaden.

Dit moet er in uw toegankelijkheidsverklaring staan

  • De link van de website of de naam van de app waarover de verklaring gaat.
  • Aan welke norm u voldoet en tot op welke hoogte: niveau A, AA of AAA van de Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent en hoe dat werd vastgesteld, bijvoorbeeld via een audit.

  • Welke onderdelen nog niet toegankelijk zijn, hoe u deze zult aanpakken en binnen welke termijn.

  • De redenen voor de ontoegankelijkheid.

  • Andere toegankelijke oplossingen voor ontoegankelijke onderdelen.

  • De datum waarop u de verklaring opstelde en de datum van de laatste bijwerking.

  • De contactgegevens van de toegankelijkheidsverantwoordelijke die gebruikers kunnen contacteren om een probleem door te geven.

  • Informatie over de manier waarop u klachten behandelt en een link naar uw pagina over uw klachtenbehandeling.

De invulassistent van de FOD Beleid & Ondersteuning(opent in nieuw venster) begeleidt u stap voor stap om een geldige toegankelijkheidsverklaring op te stellen. De Europese Commissie heeft een modeltoegankelijkheidsverklaring met instructies(opent in nieuw venster) uitgewerkt. Die kunt u aanpassen met uw eigen informatie en gegevens.