Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beleidsonderzoek en -evaluatie Beleid en regelgeving

Beleidsonderzoek en -evaluatie

Beleidsonderzoek en -evaluatie zijn belangrijk bij de werking van de Vlaamse overheid. Je startpunt? Ga eerst na of je raakvlakken vindt met bestaand onderzoek en bekijk of een samenwerking mogelijk is. Daarna kun je de andere mogelijkheden verkennen voor onderzoek binnen de Vlaamse overheid.

Voor wie

  • Je bent stafmedewerker of beleidsondersteuner bij de Vlaamse overheid.

Belang van onderbouw beleid

Met beleidsonderzoek en -evaluatie kan je objectieve gegevens verzamelen waar je je nieuwe beleid op kunt baseren. Het vervangt de politieke besluitvorming niet, maar zorgt voor een beter geïnformeerd, gestructureerd en evenwichtig maatschappelijk debat.

Ook het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 onderstreept het belang van door onderzoek onderbouwd beleid (pagina 279): “We hebben nood aan een doordacht en wetenschappelijk onderbouwd beleid dat vandaag een antwoord biedt op de trends en onzekerheden van morgen.

Onderzoeks- en evaluatieagenda 2019-2024

Kijk eerst na of er al een onderzoek wordt gevoerd dat je onderzoeksvraag (deels) beantwoordt. Neem contact op met de betrokken personen en bekijk of een samenwerking mogelijk is.

Je vertrekpunt is de onderzoeks- en evaluatieagenda 2019-2024(PDF bestand opent in nieuw venster). Dat is de verzameling van alle initiatieven rond beleidsonderzoek en -evaluatie uit de beleidsnota’s van de huidige regeerperiode.

De onderzoeksagenda 2022(PDF bestand opent in nieuw venster) filtert die agenda op basis van de beleids- en begrotingstoelichtingen (BBT) voor 2022.

De rapportering over de geplande, lopende en afgeronde onderzoeken vind je terug in de:

De betrokken entiteiten staan in voor de communicatie over de onderzoeken en evaluaties. De resultaten van publiek gefinancierd wetenschappelijk onderzoek vind je terug op het FRIS-onderzoeksportaal(opent in nieuw venster).

Andere mogelijkheden voor onderzoek

Verken de andere mogelijkheden voor beleidsonderzoek als je geen match vindt in de onderzoeks- en evaluatieagenda 2019-2024:

Structureel beleidsonderzoek

Ga na of er een raakvlak is tussen je onderzoeksvraag en het structurele beleidsonderzoek in de Vlaamse overheid(PDF bestand opent in nieuw venster). Neem contact op met de verantwoordelijke en bekijk de mogelijkheden van een samenwerking.

Onderzoeksentiteiten Vlaamse overheid

Verschillende entiteiten voeren onderzoek uit dat gebruikt kan worden als basis van beleid. Verken de mogelijkheden van een samenwerking.

Raamovereenkomsten onderzoek

Je kunt zelf een onderzoek opzetten als er geen relevant onderzoek bestaat voor je onderzoeksvraag. In de dienstencatalogus vind je de raamcontracten voor onderzoek(opent in nieuw venster).

Beleidsevaluatie

Een evaluatie van het huidige beleid kan waardevolle informatie opleveren om het beleid beter uit te voeren of om toekomstig beleid voor te bereiden. Beleidsevaluatie kan ook nuttig zijn om het beleid te verantwoorden: werden de doelstellingen gehaald en werden de middelen efficiënt ingezet?

De omzendbrief over beleids- en regelgevingsprocessen(PDF bestand opent in nieuw venster) is je leidraad voor de beleidsevaluatie (zie de pagina’s 7 tot 10).

Vlaams Evaluatieplatform

Het Vlaams Evaluatieplatform(opent in nieuw venster) (VEP) is een netwerk voor iedereen die betrokken is bij beleidsevaluatie: beleidsmedewerkers, academici, consultants, medewerkers van middenveldorganisaties of adviesraden, … Ook de Vlaamse overheid doet mee. Ideeën, ervaringen en kennis uitwisselen staat centraal in het netwerk. Je kunt bij het VEP terecht voor:

  • netwerkevents
  • kennisdeling
  • documentatie.