Gedaan met laden. U bevindt zich op: Participatie: voor meer integratie van kansengroepen 'Deelnemen' of 'meebouwen' aan de samenleving

Participatie: voor meer integratie van kansengroepen

Verschillende overheden en organisaties werken de drempels voor participatie weg en zorgen voor een beter toegankelijke overheid en een meer inclusieve samenleving.

In een van de twee definities van participatie betekent participeren deelnemen aan het dagelijkse leven. Je woont, werkt, gaat naar school, neemt het openbaar vervoer, bent lid van een vereniging en doet aan sport, cultuur en recreatie. Maar soms gaat dat niet vanzelf. Door financiële moeilijkheden, een taalbarrière of een handicap. Verschillende overheden en organisaties nemen initiatieven om de drempels voor participatie weg te werken en te zorgen voor een beter toegankelijke overheid en een meer inclusieve samenleving.

Participatiedecreet: vrijetijdsactiviteiten voor kansengroepen

Het participatiedecreet ondersteunt en financiert organisaties en projecten die de drempel naar cultuur, sport en jeugdwerk verlagen. Zo wijst het kansengroepen de weg naar vrijetijdsactiviteiten.

Elk jaar keurt de Vlaamse overheid een aantal participatieprojecten voor kansengroepen goed. Zo richtte Wilde Raven(opent in nieuw venster) in het asielzoekerscentrum op Linkeroever in Antwerpen een creatieve ruimte in en maakte Sjarabang(opent in nieuw venster) een dansvoorstelling voor mensen met een beperking.

Het participatiedecreet subsidieert ook de werking van verenigingen met een specifieke opdracht, zoals het Netwerk tegen Armoede. Dat is een netwerk van 59 verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen. Hun doel: armoede en sociale uitsluiting in Vlaanderen en Brussel uitbannen. Het Netwerk tegen Armoede stapt met de ervaringen van de mensen in armoede naar de overheid, de betrokken diensten, het brede middenveld, het bedrijfsleven en de publieke opinie. Ook op juridisch vlak onderneemt het Netwerk acties.

Verder zijn er subsidies voor verenigingen die de culturele en sportieve participatie van gedetineerden bevorderen.

Het Vlaamse participatiedecreet ondersteunt ook het kenniscentrum Dēmos(opent in nieuw venster). Dat ondersteunt de overheid en organisaties bij de participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugd en sport. Dēmos doet onderzoek, organiseert workshops en brengt organisaties samen voor kruisbestuivingen. Het centrum biedt ook ondersteuning aan de 127 lokale netwerken vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede. In deze netwerken werken lokale verenigingen voor mensen in armoede samen met OCMW’s, lokale Overheden, sport, cultuur en jeugd organisaties.

Steunpunt Vakantieparticipatie van Toerisme Vlaanderen

Iedereen verdient vakantie. Maar wat als je financiële problemen of gespecialiseerde hulp nodig hebt? Het Steunpunt Vakantieparticipatie van Toerisme Vlaanderen brengt 560 toeristische aanbieders samen die aangepaste daguitstappen, vakantieverblijven, groepsverblijven en georganiseerde vakanties aanbieden. Ontdek het hele aanbod op Vakantieparticipatie.be(opent in nieuw venster).

Toegankelijkheid van websites en gebouwen

De overheid moet zorgen voor toegankelijke websites, mobiele apps en gebouwen.

Digitale toegankelijkheid

Websites en mobiele apps moeten voor iedereen bruikbaar, begrijpelijk en toegankelijk zijn. Dat is voortaan wettelijk verplicht en er bestaan officiële standaarden en afspraken die bepalen wat digitale toegankelijkheid precies inhoudt. Lees meer over digitale toegankelijkheid(opent in nieuw venster).

Toegankelijkheid van openbare gebouwen

Een dagje erop uit, een avondje naar het theater of op reis gaan is niet altijd evident voor mensen met een beperking. Zij hebben betrouwbare informatie nodig over de toegankelijkheid van gebouwen die ze voordien kunnen raadplegen. Lees meer over de toegankelijkheid van openbare gebouwen op Toegankelijk Vlaanderen(opent in nieuw venster).