Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bevoegdheidsomschrijvingen leden Vlaamse Regering Regelgeving

Bevoegdheidsomschrijvingen leden Vlaamse Regering

Gebruik in een besluit de onderstaande bevoegdheidsomschrijvingen. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat ook na een ministerwissel duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van het besluit.

Jan Jambon: minister-president van de Vlaamse Regering

 • De Vlaamse minister, bevoegd voor de ondersteuning van de Vlaamse Regering

Jan Jambon: Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management

 • De Vlaamse minister, bevoegd voor het buitenlands beleid
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor de ontwikkelingssamenwerking
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor het internationaal ondernemen
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor de cultuur
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor de rampenschade
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor de digitalisering
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor het documentbeheer
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor het facilitair management
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor het vastgoed
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor overheidsopdrachten

Hilde Crevits: Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

 • De Vlaamse minister, bevoegd voor het welzijn
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor de gezondheids- en woonzorg
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor opgroeien
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor de personen met een beperking
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor de sociale bescherming
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor de zorginfrastructuur
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor de zeevisserij

Gwendolyn Rutten: Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

 • De Vlaamse minister, bevoegd voor het binnenlands bestuur en het stedenbeleid
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor de gelijke kansen, de integratie en de inburgering
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor de human resources
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor de audit van de Vlaamse overheid

Ben Weyts: Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

 • De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor de sport
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor het dierenwelzijn
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor de Vlaamse rand

Zuhal Demir: Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme

 • De Vlaamse minister, bevoegd voor de omgeving en de natuur
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor het klimaat
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor de energie
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuursrechtspraak
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor de justitiehuizen
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor het elektronisch toezicht
 • De Vlaamse minister bevoegd voor de juridische eerstelijnsbijstand
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor de coördinatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden

Matthias Diependaele: Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

 • De Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor de fiscaliteit
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor de financiële operaties
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor de boekhouding
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor het woonbeleid
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor het onroerend erfgoed

Lydia Peeters: Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

 • De Vlaamse minister, bevoegd voor de regionale luchthavens
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor het gemeenschappelijk vervoer
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen mobiliteitsbeleid
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor de weginfrastructuur en het wegenbeleid
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor de waterinfrastructuur en het waterbeleid

Benjamin Dalle: Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding

 • De Vlaamse minister, bevoegd voor Brussel
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor de jeugd
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor de media
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor het armoedebeleid

Jo Brouns: Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw

 • De Vlaamse minister, bevoegd voor de economie
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor het wetenschappelijk onderzoek
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor de innovatie
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor de wetenschapscommunicatie
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor werk
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor de competenties
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor de sociale economie
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouw- en zeevisserijonderzoek
 • De Vlaamse minister, bevoegd voor de promotie van de landbouw, de tuinbouw en de zeevisserij

Onderliggende afwegingen van de formuleringen

De bovenstaande lijst is het resultaat van een afweging tussen taalkundige overwegingen uit de omzendbrief wetgevingstechniek, en de benamingen die zijn vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie(opent in nieuw venster) (zoals het laatst gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2020).

Als resultaat van die afweging, wordt in de bovenstaande lijst niet elke bevoegdheidsomschrijving voorafgegaan door een lidwoord (afwijking van aanwijzing 30 van de taalkundige aanwijzingen).