Wat?

Personeelsleden van de federale overheid kunnen, na het volgen van een gecertificeerde opleiding en het slagen voor een competentieproef, een premie voor competentieontwikkeling krijgen. Naast deze premie kunnen ze via een competentiemeting hun loopbaan binnen de federale overheid opbouwen. Bij de Vlaamse overheid geldt echter een ander loopbaanbeleid. Daarom werd de competentiepremie als uitdovende maatregel opgezet voor wie werd overgedragen door een staatshervorming.

Voor wie?

 • Je was personeelslid bij een federale overheidsdienst en werd door een staatshervorming overgedragen naar de Vlaamse overheid.
 • Je ontving bij de federale overheidsdienst op het moment van overdracht een premie voor competentieontwikkeling, na het slagen voor een competentieproef.

Berekening en uitbetaling

Het bedrag van deze premie hangt af van het niveau van je functie en wordt jaarlijks uitbetaald in september, samen met je salaris. Je ontvangt de premie voor een vastgelegde termijn.

niveau

functie

bedrag

termijn vanaf de inschrijvingsdatum

D

administratief medewerker

technisch medewerker

1.000 euro

8 jaar

keuken/schoonmaak

800 euro

C

administratief/ technisch assistent

1.700 euro

8 jaar

B

administratief/technisch/financieel deskundige

2.000 euro

8 jaar

ICT-deskundige

2.500 euro

6 jaar

A

attaché (A1)

2.000 euro

6 jaar

attaché of adviseur (A2 of A3)

3.000 euro

6 jaar

Om de actuele waarde te kennen, moet je bovenstaande bedragen vermenigvuldigen met het huidige indexcijfer. Deze vergoeding is immers gekoppeld aan de prijsevolutie van goederen en diensten die de gezinnen consumeren.

  Duur

  De competentiepremie wordt gedurende 6 of 8 jaar toegekend (zie bovenstaande tabel). Dit wordt ook wel eens de ‘volledige premie’ genoemd. Je behoudt deze voor de duur die federaal toegekend werd. Na afloop van deze termijn krijg je bij de Vlaamse overheid gedurende 36 maanden een zogenaamde ‘halve premie’.

  Herinschaling

  Afhankelijk van je situatie kon je na afloop van de vastgelegde termijn van de competentiepremie bij de federale overheidsdienst overgaan naar een hogere salarisschaal (bijvoorbeeld van BA1/BT1S naar BA2/BT2S). Je behoudt dit recht na overheveling naar de Vlaamse overheid, maar dan onder de vorm van een herinschaling. Dit betekent dat in die situatie je inschaling bij de Vlaamse overheid opnieuw bekeken zal worden op basis van de schaal die je bij de federale overheid toegekend zou zijn geweest.

  Hoe aanvragen?

  Contacteer je HR-verantwoordelijke.