Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bevoegdheden en delegaties Een dossier op de Vlaamse ministerraad brengen

Bevoegdheden en delegaties

Welke minister is bevoegd voor jouw dossier?

Een beslissing wordt altijd voorgelegd aan de Vlaamse Regering door de bevoegde minister. Meestal zal je al weten welke minister bevoegd is voor jouw dossier. Ben je toch niet helemaal zeker? Op Vlaanderen.be staat een overzicht van de huidige samenstelling en de bevoegdheidsverdeling van de Vlaamse Regering. Nog meer details vind je in het bevoegdheidsbesluit(opent in nieuw venster).

Soms valt een beslissing onder de bevoegdheid van verschillende ministers. Je moet je dossier dan afstemmen met hun kabinetten.

Valt jouw dossier onder een delegatieregeling?

Kijk ook na of jouw dossier onder een delegatieregeling valt. Een dossier over een gedelegeerde bevoegdheid moet namelijk niet voor beslissing voorgelegd worden op de ministerraad. De bevoegde minister kan het eventueel wel als mededeling voorleggen aan de Vlaamse Regering.

Er zijn twee soorten delegatie:

  • Delegatie aan leden van de Vlaamse Regering.
    De generieke delegatieregeling aan de leden van de Vlaamse Regering vind je in het delegatiebesluit(opent in nieuw venster). Daarnaast zijn er nog een aantal besluiten waarmee de Vlaamse Regering specifieke bevoegdheden gedelegeerd heeft aan één of meer leden. De juristen van jouw entiteit kunnen je daarover informeren.

  • Delegatie aan hoofden van departementen en intern verzelfstandigde agentschappen.
    De generieke delegatie voor de hoofden van departementen en intern verzelfstandigde agentschappen wordt geregeld in het besluit van 30 oktober 2015(opent in nieuw venster). De bevoegde minister kan die delegaties beperken of specifieke delegaties toevoegen.

De Vlaamse regering beslist collegiaal

Interessant om te weten: elke beslissing moet genomen worden door de hele regering. Door overleg proberen de ministers een beslissing te bereiken waar ze allemaal achter staan. Als de regering een beslissing heeft genomen, mag een minister daar nooit afstand van nemen of er kritiek op geven.