Gedaan met laden. U bevindt zich op: Publicatie beslissingen Vlaamse Regering Een dossier op de Vlaamse ministerraad brengen

Publicatie beslissingen Vlaamse Regering

De beslissingen van de Vlaamse Regering worden gepubliceerd op vlaanderen.be(opent in nieuw venster), samen met deze documenten:

  • de nota’s aan de Vlaamse Regering en de documenten die de Vlaamse Regering goedgekeurd heeft (ontwerpbesluit, (voor)ontwerpdecreet, visienota…)
  • de mededelingen aan de Vlaamse Regering, samen met de documenten die aan de Vlaamse Regering werden voorgelegd
  • de adviezen van adviesorganen.

Deze documenten worden niet gepubliceerd:

  • individuele dossiers (bv. subsidiedossiers, aanstellingsdossiers…)
  • interne adviezen en akkoorden (advies van de Inspectie van Financiën, begrotingsakkoord, akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken)
  • vertrouwelijke documenten, onder andere cv’s
  • voorgaande versies als er bis-, ter-…versies zijn
  • documenten bij agendapunten die uitgesteld of ingetrokken zijn
  • te omvangrijke documenten, kaarten…

De documenten die niet worden gepubliceerd, kunnen wel opgevraagd worden via openbaarheid van bestuur, tenzij ze onder een van de uitzonderingen op openbaarheid van bestuur vallen.

Als de indienende minister heeft aangegeven dat bepaalde documenten onder die uitzonderingen vallen, moet je als personeelslid bovendien de nodige maatregelen nemen om het vertrouwelijke karakter van de documenten te waarborgen.