Gedaan met laden. U bevindt zich op: Jongeren nemen deel aan het beleid Goede voorbeelden

Jongeren nemen deel aan het beleid

Periode van het project: 2016 - …

Websites:

Jongeren gaan de uitdagingen niet uit de weg. Ze luisteren, debatteren en leggen vernieuwende en verfrissende voorstellen op tafel. Kijk maar naar projecten zoals KOPKLANKEN, Debattle, Kras en het burgerkabinet jeugd.

Jongeren dragen op verschillende manieren hun steentje bij aan de maatschappij. Bijvoorbeeld via een engagement in een jeugdorganisatie of de jeugdraad van hun stad of gemeente. Of op Vlaams niveau via de werkgroepen en bijeenkomsten van de Vlaamse Jeugdraad, die om de 3 jaar nieuwe jongeren- en jeugdwerkadviseurs verkiest.

Ze krijgen daarbij hulp van De Ambrassade, die al het jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel ondersteunt, en de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten (VVJ), die alle informatie over lokale jeugd- en vrijetijdsdiensten verzamelt.

Uitdagingen? Die gaan ze niet uit de weg. Ze luisteren, debatteren en leggen vernieuwende en verfrissende voorstellen op tafel. Kijk maar naar projecten zoals KOPKLANKEN, Debattle, Kras en het burgerkabinet jeugd.

KOPKLANKEN: aandacht voor de psychische gezondheid van jongeren

In 2016 richtte de Vlaamse Jeugdraad een werkgroep psychisch welzijn op. Een groep gedreven jongeren beet zich een jaar lang in het thema vast. Dat deden ze met:

  • ontmoetingen met verschillende experts
  • een startevenement met beleidsmakers
  • een online-enquête bij 1100 jongeren
  • focusgesprekken bij meer dan tien jongerengroepen
  • twee Europese jeugdconferenties
  • talloze werkvergaderingen.

Dat leidde tot straffe resultaten, sterke signalen en concrete voorstellen voor de beleidsmakers, de maatschappelijke organisaties en onze samenleving. Een ideaal vertrekpunt voor het forum ‘KOPKLANKEN(opent in nieuw venster): in ’t belang van jonge hoofden’. Op 4 maart 2017 gingen 150 jongeren, experts en beleidsmakers tijdens het forum met elkaar in dialoog. Ze deelden hun bevindingen over jongeren en hun psychische problemen tijdens het evenement onder andere in drie Facebook Live-sessies. De werkgroep gaf daarna haar voorstellen aan de bevoegde beleidsmakers af.

Debattle: jongeren een stem geven in de gemeenteraadsverkiezingen

Jongeren zich in hun stad of gemeente thuis doen voelen. Dat was het opzet van Debattle(opent in nieuw venster), een project van de VVJ , de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten, en de Ambrassade. Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 gidste het onlineplatform hen door de werking van de jeugddienst, de gemeenteraad en de gemeenteraadsverkiezingen.

Met vragen als: Welke wilde ideeën en stiekeme bezorgdheden wil je delen? Wat is jouw mening over de toekomst van je gemeente of stad? konden jongeren via Debattle zeggen waar ze van dromen en waar het in hun gemeente of stad beter kan. Hun voorstellen deelden ze online. Het doel van Debattle? Jongeren een stem geven in de toekomstplannen die de nieuw verkozen meerderheid na de verkiezingen voor haar stad of gemeente schrijft. En zo de plannen van jongeren werkelijkheid doen worden.

KRAS: jongeren discussiëren en stemmen over maatschappelijke thema’s

De landelijke jeugddienst Globelink laat jongeren uit de derde graad van het secundair onderwijs elk jaar via het discussie- en rollenspel KRAS(opent in nieuw venster) discussiëren over belangrijke maatschappelijke thema’s. In heel Vlaanderen debatteren meer dan 600 jongeren uit 22 gemeenten in hun vrije tijd op het scherp van de snee over een specifiek thema. Via rollenspelen verdiepen de jongeren zich in de verschillende standpunten en perspectieven in het debat. Zo kunnen ze hun eigen mening vormen en de discussie aangaan.

Het thema van schooljaar 2017-2018: migratie. Op 4 mei 2018 palmden 650 jongeren tijdens Plenum (b)XL 2018 de Kamer, de Senaat en het Vlaams Parlement in. In aanwezigheid van politici en experts debatteerden en stemden ze over de concrete voorstellen die uit de rollenspelen en discussies naar voren kwamen. Alle ideeën en voorstellen om de nationale en internationale migratieproblematiek op te lossen, werden uiteindelijk verzameld in een Jong Besluit.