Gedaan met laden. U bevindt zich op: Nieuwe uitdaging via herplaatsing Loopbaan en ontwikkeling

Nieuwe uitdaging via herplaatsing

Kom je in aanmerking voor herplaatsing? Dan kan je departement of agentschap een trajectbegeleider inschakelen. Die helpt je heroriënteren naar een nieuwe, passende job bij de Vlaamse overheid.

Voor wie?

 • Je bent statutair bij de diensten van de Vlaamse overheid in de rang A2E, rang A2 of een lagere rang.
 • Of je bent contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en je voldoet aan 1 van deze situaties:
  • Je volgde een formeel re-integratietraject waarbij ‘beslissing B’ werd genomen.
  • Je bent niet aangeworven voor een uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoefte.
  • Je zit niet in een vervangingsopdracht.
 • Je komt in aanmerking voor herplaatsing (zie onder).

Wat is herplaatsing?

Het doel van herplaatsing is je gericht te heroriënteren en een hernieuwde match te vinden met een andere functie binnen de Vlaamse overheid. Dit gebeurt door middel van een intensief begeleidingstraject op maat van je behoefte en achtergrond, waarbij je voorrang krijgt om te solliciteren op interne vacatures.

Je krijgt een vaste trajectbegeleider van het Dienstencentrum Talent van het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) die je als vertrouwenspersoon gedurende het hele traject begeleidt.

Ontvankelijkheidstoets

Bij de start van het begeleidingstraject worden eerst je mogelijkheden in kaart gebracht. De trajectbegeleider gaat na of er een realistische kans op een succesvolle heroriëntering bestaat. Dit is de ‘ontvankelijkheidstoets’ en bestaat uit een competentiescreening en gesprekken met jou en je werkgever. Enkel na een positieve ontvankelijkheidstoets wordt het begeleidingstraject verdergezet (zie onder).

Verloop begeleidingstraject

Als uit de ontvankelijkheidstoets blijkt dat er een realistische kans op een succesvolle herplaatsing bestaat, wordt het begeleidingstraject verdergezet.

Opgelet: je actieve medewerking is heel belangrijk. Daarom teken je een engagementsverbintenis bij de start van het begeleidingstraject. Als je onvoldoende meewerkt wordt dit meegedeeld aan je werkgever en kan dit meegenomen worden in je jaarlijkse evaluatie.

 • Stap 1

  Samen met je trajectbegeleider stel je een jobdoelwit op dat beantwoordt aan je kennis, ervaring en verwachtingen. Op die basis breng je gewenste functies en werkgevers binnen de Vlaamse overheid in kaart.

  Je gaat zelf actief op zoek naar nieuwe opportuniteiten. Ook je trajectbegeleider gaat op zoek en verwittigt je als er passende vacatures zijn. Je krijgt voorrang om te solliciteren bij nieuwe interne vacatures.

  Er is sprake van een passende vacature als die voldoet aan minstens 6 van de volgende 8 criteria:

  1. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer neemt niet meer dan 4 uur in beslag of de standplaats ligt binnen een straal van 60 km van je woonplaats.
  2. Je voldoet aan de formele deelnemingsvoorwaarden van de vacature.
  3. De vacature sluit aan bij je ervaring.
  4. De vacature past bij je jobdoelwit.
  5. De functie kan ofwel onmiddellijk statutair worden ingevuld ofwel na een positief geëvalueerde stage met zicht op herplaatsing.
  6. Eventuele fysieke belemmeringen staan de uitoefening van de functie niet in de weg, eventueel met aanpassingen van de werkplek.
  7. Het arbeidsregime komt overeen met dat waarin je wilt werken.
  8. Er is een voldoende overlap tussen je competentieprofiel en het functieprofiel.

  Opgelet: je kunt 2 keer een passende vacature van je trajectbegeleider weigeren. Een weigering betekent dat je niet solliciteert op een passende vacature of niet start in de functie na een geslaagde sollicitatie. Na 2 weigeringen wordt het begeleidingstraject stopgezet.

 • Stap 2

  Via een ervaringsstage binnen een ander departement of agentschap krijg je de kans om ervaring op te doen in een nieuwe functie of binnen nieuwe materie.

 • Stap 3

  Is er een passende vacature gevonden? Dan kun je via een versneld sollicitatieproces worden aangeworven. Je trajectbegeleider begeleidt jou doorheen het sollicitatieproces.

 • Stap 4

  Financiële afspraken tussen je huidige en nieuwe werkgever zijn mogelijk om herplaatsing te stimuleren. De werkgevers maken hierover onderling afspraken.

  Goed om te weten: ook na je start in een nieuwe functie houdt je trajectbegeleider nog even contact. Bij moeilijkheden kun je steeds bij je trajectbegeleider terecht. Die zoekt dan samen met jou en je werkgever naar een oplossing.

Hoe starten?

Je kunt zelf geen herplaatsing aanvragen of opstarten. Als je voldoet aan de voorwaarden (zie ‘voor wie’ bovenaan deze pagina), kan enkel je werkgever een aanvraag voor herplaatsing indienen bij het Dienstencentrum Talent van AgO.

Informatie voor specialisten

Ben je leidinggevende of HR-verantwoordelijke? Dan je rekenen op de nodige ondersteuning bij herplaatsing door het Dienstencentrum Talent van AgO. Vraag herplaatsing aan via het ingevulde aanvraagformulier ‘herplaatsing’(Word bestand opent in nieuw venster) Lees meer op de webpagina ‘Ondersteuningsaanbod loopbaan’ over deze dienstverlening en hoe je die aanvraag correct doet.