Het Facilitair Bedrijf hernieuwde zijn milieu-en energiebeleidsverklaring met niet alleen zeer ambitieuze, maar ook strategisch doordachte doelstellingen.

Een van de belangrijkste verbeteringen is dat we tegen 2030 (ten opzichte van 2005) in de grote kantoorgebouwen(opent in nieuw venster) zorgen voor een reductie van:

  • 65% van de CO2-emissies/m2 ten gevolge van fossiele brandstoffen.
  • 50% van het primair energieverbruik/ m2.

Zo legt Het Facilitair Bedrijf de lat opnieuw hoger dan de doelstellingen van het klimaatplan Vlaamse overheid.

Je kan de volledige milieu-en energiebeleidsverklaring terugvinden op de website van Milieu- en energiemanagement bij Het Facilitair Bedrijf.(opent in nieuw venster)