Gedaan met laden. U bevindt zich op: 65% minder CO2-uitstoot in de grote kantoorgebouwen van Het Facilitair Bedrijf Nieuwsberichten

65% minder CO2-uitstoot in de grote kantoorgebouwen van Het Facilitair Bedrijf

Nieuwsbericht
19 januari 2023

Het Facilitair Bedrijf hernieuwde zijn milieu- en energiebeleidsverklaring met niet alleen zeer ambitieuze, maar ook strategisch doordachte doelstellingen.

Een van de belangrijkste verbeteringen is dat we tegen 2030 (ten opzichte van 2005) in de grote kantoorgebouwen zorgen voor een reductie van:

  • 65% van de CO2-emissies/m2 ten gevolge van fossiele brandstoffen.
  • 50% van het primair energieverbruik/ m2.

Zo legt Het Facilitair Bedrijf de lat opnieuw hoger dan de doelstellingen van het klimaatplan Vlaamse overheid.

Je kan de volledige milieu- en energiebeleidsverklaring terugvinden op de website van Milieu- en energiemanagement bij Het Facilitair Bedrijf.