Gedaan met laden. U bevindt zich op: Innovatieve raamcontracten voor telecomdiensten gegund Nieuwsberichten

Innovatieve raamcontracten voor telecomdiensten gegund

Nieuwsbericht
12 september 2023

In de tweede helft van augustus heeft de Vlaamse Regering de gemotiveerde gunningsbeslissing goedgekeurd voor 4 nieuwe raamcontracten voor telecomdiensten. Met de nieuwe raamcontracten, die een maximum waarde van 127,5 miljoen euro vertegenwoordigen, kunnen entiteiten van de Vlaamse overheid, lokale besturen, onderwijsinstellingen en andere Vlaamse openbare instellingen gebruikmaken van een reeks vaste en mobiele telecom- en internetdiensten.

Toekomstgericht aanbod en voordelige voorwaarden voor gebruikers en werkgever

De nieuwe raamcontracten bieden t.o.v. de vorige contracten op tal van vlakken gunstigere voorwaarden:

  • voordeligere tarieven voor zowel werkgever als gebruiker
  • uniek prijsmodel gebaseerd op werkelijk verbruik i.p.v. bundelprijzen
  • vernieuwend en flexibel aanbod dat vlotter inspeelt op technologische evoluties garandeert (o.a. het toekomstgericht aanbod aan mogelijkheden voor machine naar machine communicatie).
  • administratieve vereenvoudiging door het sterk gereduceerd belprofielenmodel met mogelijkheid tot maatwerk
  • een hoger kwaliteits- en serviceniveau (SLA)
  • grotere cybersecurity

Leveranciers voor de 4 percelen

  • Perceel 1: Vaste communicatie toegekend aan Telenet Business voor een periode van 5 jaar (verlengbaar met 2 jaar)
  • Perceel 2: Mobiele communicatie toegekend aan Orange Belgium voor een periode van 5 jaar (verlengbaar met 2 jaar)
  • Perceel 3: Cloud PBX toegekend aan Telenet Business voor een periode van 2 jaar (verlengbaar met 5 jaar)
  • Perceel 4: PSTN-lijnen toegekend aan Proximus voor een periode van 5 jaar (verlengbaar met 2 jaar)

Meer organisaties en instellingen kunnen afnemen

Deze raamcontracten zijn opengesteld voor een ruime doelgroep: entiteiten van de Vlaamse overheid, provinciale en lokale besturen, onderwijsinstellingen uit het Gemeenschapsonderwijs en het hoger onderwijs en andere Vlaamse openbare instellingen kunnen van de contracten afnemen.