Voor wie?

Wat is outplacement?

Een professioneel extern outplacementkantoor begeleidt je in je zoektocht naar een nieuwe functie of zelfstandige activiteit. Dat helpt je op weg naar een nieuwe professionele uitdaging. Die begeleiding bestaat uit theoretische sessies en concrete praktijkoefeningen. Je kunt ook rekenen op logistieke hulp (zie onder). Binnen de Vlaamse overheid bestaan er 3 vormen:

 • outplacementaanbod als recht
 • outplacementaanbod als gunst
 • outplacementaanbod bij medische overmacht

Outplacementaanbod als recht

Is je werkgever verplicht om je outplacement aan te bieden (zie ‘voor wie’)? Dan verschilt de duur en waarde van het outplacementaanbod wanneer je ontslagen wordt met een opzegtermijn tegenover ontslag met een vervangende verbrekingsvergoeding:

 • Ontslag met een opzegtermijn (minstens 30 weken):
  • Duur: je krijgt 60 uur outplacementbegeleiding. Die moet je opnemen verspreid over een periode van 12 maanden (zie onder). De tijd die je besteedt aan je outplacementtraject tijdens je opzegtermijn wordt beschouwd als sollicitatieverlof.
  • Waarde: het outplacementtraject kan een waarde hebben van minimaal 1.800 euro en maximaal 5.500 euro. Je departement of agentschap bepaalt die waarde zelf.
  • Betaling: je departement of agentschap betaalt de kosten rechtstreeks aan het outplacementkantoor.
 • Ontslag met een vervangende verbrekingsvergoeding (van minstens 30 weken):
  • Duur: je krijgt 60 uur outplacementbegeleiding. Die moet je opnemen verspreid over een periode van 12 maanden (zie onder).
  • Waarde: het outplacementtraject heeft een waarde van 1/12de van je jaarloon dat aan het kalenderjaar van je ontslag voorafgaat. Hierbij geldt een minimum van 1.800 euro en een maximum van 5.500 euro. Als je niet voltijds werkt worden deze bedragen herleid aan de hand van je arbeidsregime.
  • Betaling: je departement of agentschap betaalt de kosten rechtstreeks aan het outplacementkantoor. Die waarde wordt wel gecompenseerd met je verbrekingsvergoeding (zie onder).

Outplacementaanbod als gunst

Is je werkgever niet verplicht om outplacement aan te bieden, maar krijg je toch een outplacementaanbod (zie ‘voor wie?')? Dan bepaalt je departement of agentschap zelf de duur, waarde en inhoud van de begeleiding. Je werkgever betaalt de kosten rechtstreeks aan het outplacementkantoor. Die worden nooit gecompenseerd met je verbrekingsvergoeding als je ontslagen wordt met zo’n vergoeding.

Outplacementaanbod bij medische overmacht

Werd je arbeidsovereenkomst beëindigd wegens medische overmacht, die werd vastgesteld na afronding van een volledig formeel re-integratietraject ((opent in nieuw venster))? Dan krijg je minstens 30 uur kwalitatieve outplacementbegeleiding in een periode van maximaal 3 maanden (of maximaal 6 maanden als je het traject halfweg hebt stopgezet wegens een nieuwe functie). Die begeleiding wordt aangeboden op maat van je gezondheidsprobleem. Je departement of agentschap betaalt de kosten rechtstreeks aan het outplacementkantoor.

Hoe opstarten en beëindigen?

Outplacement opstarten en beëindigen: procedure voor personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ((opent in nieuw venster)) die in aanmerking komen voor outplacement.

 • Stap 1

  Je departement of agentschap bezorgt je via aangetekende post een uitnodiging voor een outplacementtraject. Deze uitnodiging bestaat uit:

  • een begeleidende brief
  • het outplacementaanbod
  • een persoonlijk programma
  • een algemene informatiefolder
 • Stap 2

  Je reageert binnen de 4 weken na ontvangst van het outplacementaanbod. Je kunt dit aanbod aanvaarden of weigeren. Je vindt de contactgegevens in de begeleidende brief (zie stap 1).

  Goed om weten: als je niet tijdig reageert zal het outplacementkantoor je contacteren om verdere afspraken te maken, behalve bij medische overmacht of wanneer outplacement een gunst is. In deze gevallen vervalt het aanbod automatisch als je niet tijdig reageert.

 • Stap 3

  Je outplacementtraject start zodra je het aanbod van je departement of agentschap hebt aanvaard. Beschik je over een opzegtermijn? Dan kun je het outplacementtraject gewoon verderzetten na afloop van die termijn.

 • Stap 4

  Heb je een job gevonden?
  Dan kun je het outplacementtraject laten doorlopen voor de resterende periode of voortijdig beëindigen. Je beslist dit zelf. Als je het traject wilt beëindigen, bezorg je dit verzoek schriftelijk aan je departement of agentschap. Je vindt de contactgegevens in de begeleidende brief (zie stap 1).

  Wil je het outplacementtraject opnieuw hervatten?
  Je kunt het traject hervatten voor de resterende periode als je binnen de 3 maanden na indiensttreding ontslagen zou worden in je nieuwe functie. Je beslist dit zelf. Als je het traject wilt hervatten, bezorg je dit verzoek schriftelijk aan je departement of agentschap. Je vindt de contactgegevens in de begeleidende brief (zie stap 1).

  Goed om weten: het traject loopt sowieso af 12 maanden (of 6 maanden in geval van medische overmacht) na de aanvang.

Informatie voor specialisten

Ben je leidinggevende of HR-verantwoordelijke? Dan kun je rekenen op de nodige ondersteuning door een extern outplacementkantoor. Lees meer op de webpagina ‘Dienstverlening loopbaan’ ((opent in nieuw venster)) over dit raamcontract en hoe je outplacement als werkgever aanvraagt.