Voor wie?

 • Je bent aangesloten bij de vzw Sociale Dienst ((opent in nieuw venster)).
 • Je hebt orthodontiekosten voor een beugel gemaakt voor jezelf, je kinderen of de partner waarmee je samenwoont op hetzelfde domicilieadres (gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonend).
 • Je bent in dienst op het moment van de aankoopdatum of plaatsing van de beugel.
 • Je gezamenlijk belastbaar inkomen overschrijdt een bepaalde grens niet (zie 'Berekening en uitbetaling').

Welke orthodontiekosten?

De tegemoetkoming voor orthodontiekosten is mogelijk voor alle soorten beugels. Dus niet beperkt tot beugels waarvoor er een tussenkomst is van de mutualiteit/RIZIV.

Berekening en uitbetaling

Berekening

Het bedrag van de tegemoetkoming hangt af van de ingediende orthodontiekosten, je gezinssituatie en je gezamenlijk belastbaar inkomen van 2 jaar geleden (zie bij ‘hoe aanvragen’ waar je dit inkomen terugvindt).

Orthodontiekosten 2020: gezamenlijk belastbaar inkomen
(aanslagjaar 2019 - inkomsten 2018)

Tegemoetkoming

Gerechtigde die beugel krijgt < 18 jaar

Gerechtigde die beugel krijgt > 18 jaar

0 tot 19.277,55 euro

Maximaal 200 euro

Maximaal 200 euro onder voorbehoud

19.277,56 tot 29.635,62 euro

Maximaal 200 euro

Maximaal 200 euro onder voorbehoud

29.635,63 tot 39.993,73 euro

Maximaal 200 euro

Maximaal 200 euro onder voorbehoud

39.993,74 tot 49.920,24 euro

Maximaal 200 euro onder voorbehoud

Maximaal 200 euro onder voorbehoud

49.920,25 tot 59.846,72 euro

Maximaal 200 euro onder voorbehoud

Maximaal 200 euro onder voorbehoud

Orthodontiekosten 2021: gezamenlijk belastbaar inkomen
(aanslagjaar 2020 - inkomsten 2019)
Tegemoetkoming
Gerechtigde die beugel krijgt
< 18 jaar
Gerechtigde die beugel krijgt > 18 jaar
0 tot 19.420,20 euroMaximaal 200 euroMaximaal 200 euro onder voorbehoud
19.420,21 tot 29.854,92 euroMaximaal 200 euroMaximaal 200 euro onder voorbehoud
29.854,93 tot 40.289,68 euroMaximaal 200 euroMaximaal 200 euro onder voorbehoud
40.289,69 tot 50.289,65 euroMaximaal 200 euro onder voorbehoudMaximaal 200 euro onder voorbehoud
50.289,66 tot 60.289,59 euroMaximaal 200 euro onder voorbehoudMaximaal 200 euro onder voorbehoud

Uitbetaling

 • Het bedrag van deze tegemoetkoming wordt 3 tot 4 weken na je aanvraag uitbetaald.
 • Is je tegemoetkoming onder voorbehoud? De vzw Sociale Dienst beslist jaarlijks, op basis van de budgettaire ruimte, of de tegemoetkomingen onder voorbehoud worden uitbetaald. Deze beslissing wordt genomen na de indieningsperiode van de orthodontiekosten en de verwerking van de gegevens. Het is raadzaam dat je de orthodontiekosten toch indient.

Hoe aanvragen?

Tegemoetkoming voor orthodontiekosten beugel aanvragen: procedure voor klanten van vzw Sociale Dienst ((opent in nieuw venster)).

 • Stap 1

  Je hebt onderstaande documenten nodig voor je aanvraag:

  • Aanslagbiljet(ten) van jou en je eventuele partner voor het bepalen van je gezamenlijk belastbaar inkomen: je vindt dit bedrag in de details van de berekening, net boven 'BEREKENING VAN DE AANSLAG'.
   • Orthodontiekosten beugel 2020: gezamenlijk belastbaar inkomen (aanslagjaar 2019 - inkomsten 2018)
   • Orthodontiekosten beugel 2021: gezamenlijk belastbaar inkomen (aanslagjaar 2020 - inkomsten 2019)
  • Je aankoopfactuur of offerte (indien in uw bezit)
  • Het ingevuld aanvraagformulier (Word bestand) met verklaring van erewoord
  • Bewijs van tussenkomst van de mutualiteit
  • Bewijs van een eventuele tussenkomst van een bijkomende tandverzekering
 • Stap 2

  Je bezorgt alle documenten per e-mail aan orthodontiekosten@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie).

  Opgelet:

  • Bewaar de documenten tot 10 jaar na je aanvraag zodat je ze kunt voorleggen bij eventuele controle door de vzw Sociale Dienst (zie stap 3).
  • Is je gezinssituatie gewijzigd in de loop van het kalenderjaar? Dan geef je dit aan tijdens je aanvraag. Je gezinssituatie op het moment van de orthodontiekosten of factuurdatum is bepalend voor de berekening van de tegemoetkoming.
  • Maakt je partner geen deel meer uit van je gezin en geraak je niet aan de inkomensgegevens van je ex-partner? Contacteer dan de vzw Sociale Dienst ((opent in nieuw venster)).
 • Stap 3

  De vzw Sociale Dienst kan je aanvraag gedurende 10 jaar controleren en hiervoor de nodige documenten uit stap 1 opvragen en bijkomend een uittreksel uit het bevolkingsregister als bewijs van samenstelling van het gezin vragen.

  Als je deze bewijsstukken op het moment van de controle niet kunt voorleggen of als blijkt dat de aanvraag niet correct is ingediend, wordt de aanvraag herzien.

  Opgelet: de vzw Sociale Dienst kan je in geval van bedrog 3 jaar van alle hulp- en dienstverlening uitsluiten en de ten onrechte uitgekeerde bedragen terugvorderen.