Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verloven wegens federale verplichtingen Verloven en afwezigheden

Verloven wegens federale verplichtingen

Dankzij federale bepalingen en verplichtingen heb je binnen de diensten van de Vlaamse overheid recht op bepaalde verloven. Er zijn verschillende situaties.

Soorten verloven wegens federale verplichtingen

  • Verlof om in vredestijd militaire of burgerlijke prestaties te verrichten: deze afwezigheid telt als non-activiteit - met behoud van recht op bevordering in salarisschaal. Je hebt recht op een salaris met uitzondering voor militaire dienstplicht.
  • Verlof om als vrijwilliger prestaties bij het korps voor burgerlijke veiligheid te verrichten: deze afwezigheid telt als dienstactiviteit dus je bouwt anciënniteit op. Statutaire personeelsleden behouden hun salaris, contractuelen niet.
  • Voorbehoedend verlof ter voorkoming van ziekte: dit verlof is een verplichting wanneer een familielid besmet is met een besmettelijke ziekte (bijvoorbeeld tyfus, epidemische hersenontsteking, hersenvliesontsteking, roodvonk, pokken en polio). De afwezigheid telt als dienstactiviteit dus je bouwt anciënniteit op. Je behoudt je salaris.
  • Ziekte- of gebrekkigheidsverlof: het gaat over verlof naar aanleiding van een arbeidsongeval, een ongeval op de weg van of naar het werk of een beroepsziekte. Lees meer op de webpagina over ziekte.
  • Vakbondsverlof: lees meer op de webpagina over vakbondsverlof.

Hoe aanvragen?

Verloven wegens federale verplichtingen aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

Opgelet: verlof moet je steeds op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.

Contacteer het DCPA

Kom je in aanmerking voor een verlof op basis van een federale verplichting? Neem contact op met het DCPA via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’.

Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer het DCPA.