Gedaan met laden. U bevindt zich op: Databanken en zoeksystemen Bibliotheken Vlaamse overheid

Databanken en zoeksystemen

Als medewerker van de Vlaamse overheid heb je toegang tot heel wat wetenschappelijke en juridische databanken. 

Voor wie

  • Je bent een medewerker van de Vlaamse overheid.

Wetenschappelijke databanken en zoeksystemen

Fulltext toegang tot databanken van ScienceDirect, Wiley, EBSCO en OESO(opent in nieuw venster) (enkel toegankelijk via netwerk Vlaamse overheid of VPN).

Andere multidisciplinaire databanken

Hieronder vind je een selectie van relevante multidisciplinaire wetenschappelijke databanken en zoekmachines die vrij toegankelijk zijn.

Databank/zoeksysteemToelichtingToegang
Cadmus(opent in nieuw venster)Databank met de onderzoekspublicaties van the European University Institute.

Vrij toegankelijk voor iedereen.

DOAJ(opent in nieuw venster)Directory of Open Access Journals (DOAJ) is een bestand van de Universiteit van Lund (Zweden) en biedt toegang tot wetenschappelijke full text Open Access tijdschriften in diverse vakgebieden. Alle tijdschriften die in DOAJ zijn opgenomen, voldoen aan een aantal selectiecriteria in verband met de wetenschappelijke kwaliteit van hun inhoud.

Vrij toegankelijk voor iedereen.

Google Scholar(opent in nieuw venster)Zoekmachine die onderzoekers helpt bij het zoeken naar wetenschappelijke informatie. Vult Scirus aan.Vrij toegankelijk voor iedereen.
Greenfile(opent in nieuw venster)

Internationale wetenschappelijke databank over duurzame ontwikkeling.

Personeelsleden van de Vlaamse ministeries hebben toegang op basis van het IP-adres.
LISTA(opent in nieuw venster)

Library, Information Science & Technology Abstracts: databank over bibliotheek- en informatiewetenschap.

Personeelsleden van de Vlaamse ministeries hebben toegang op basis van het IP-adres.
OAIster(opent in nieuw venster)Catalogus van digitale bronnen beschikbaar gesteld door onderzoeksinstellingen en universiteiten die via het Open Archives Protocol gratis toegankelijk zijn.Vrij toegankelijk voor iedereen.

OESO(opent in nieuw venster)

Digitale bibliotheek van de OESO.

Personeelsleden van de Vlaamse ministeries hebben toegang op basis van het IP-adres.
OpenAIRE (in het Engels)(opent in nieuw venster)Open databank met wetenschappelijke informatie, gepubliceerd door bijna 200.000 instellingen wereldwijd.Vrij toegankelijk voor iedereen.
ScienceDirect(opent in nieuw venster)

Tijdschriftencollectie van uitgeverij Elsevier. Er is fulltext toegang tot de collecties Social Sciences(opent in nieuw venster) en Environmental Science(opent in nieuw venster) (in samenwerking met INBO en VMM).

Personeelsleden van de Vlaamse ministeries hebben toegang op basis van het IP-adres.

Web of Knowledge(opent in nieuw venster)Zoekinterface die toegang biedt tot het Web of Science, Current Contents en Journal Citation Reports (JCR).

Personeelsleden van de Vlaamse ministeries hebben toegang op basis van het IP-adres.

Wiley Online Library(opent in nieuw venster)Databank met tijdschriften van uitgeverij Wiley-Blackwell. Fulltext toegang.

Personeelsleden van de Vlaamse ministeries hebben toegang op basis van het IP-adres.

Juridische databanken

Algemeen

Databank/zoeksysteemToelichting
Belgisch Staatsblad(opent in nieuw venster)
Belgisch Staatsblad: Akten van rechtspersonen(opent in nieuw venster)Akten van vzw’s en ondernemingen, vanaf 1-7-2003.
Belgisch Staatsblad: Vzw’s(opent in nieuw venster)Publicatiereferenties vanaf 1/1/1981, akten beschikbaar van 1-12-1998 tot 30-6-2003.
Belgisch Staatsblad: Referentiedatabank Rechtspersonen(opent in nieuw venster)Publicatiereferenties voor ondernemingen vanaf 1983, voor vzw’s vanaf 1-7-2003
Belgiëlex(opent in nieuw venster)Kruispuntbank van de wetgeving: portaalsite met links naar de databanken op het vlak van wetgeving, parlementaire voorbereiding en rechtspraak van de federale instellingen.
Fisconet(opent in nieuw venster)Databank van de FOD Financiën met de volledige Belgische fiscale wetgeving
Grondwettelijk Hof van België(opent in nieuw venster)Archief met de arresten van het Grondwettelijk Hof van België (voorheen Arbitragehof) in de drie landstalen.
Hof van Cassatie(opent in nieuw venster)Arresten van het Hof van Cassatie
Jura(opent in nieuw venster)Juridische databank van uitgeverij Kluwer met een ruim aanbod van wetgeving, rechtspraak en doctrine binnen alle disciplines van het recht: burgerlijk recht, administratief recht, fiscaal recht, internationaal privaatrecht,...

Voor het raadplegen van deze databank heb je een gebruikersaccount nodig. Die kan je aanvragen via bibliotheek.dkbuza@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Juportal(opent in nieuw venster)Openbare databank voor Belgische rechtspraak: databank met rechtspraak van het Hof van Cassatie, het Arbitragehof, de Hoven van Beroep, de Arbeidshoven, de lagere rechtbanken, de Commissies voor slachtofferhulp en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Jurisquare
LexNow(opent in nieuw venster)

Juridisch platform met de digitale boeken en tijdschriften van oa die Keure, Anthemis, Boom en Politeia.

Raad van State(opent in nieuw venster)Arresten van de Raad van State.
RefLex(opent in nieuw venster)Databanken van de Raad van State met verwijzingen naar Belgische wetgeving, parlementaire voorbereidingen en internationale wetgeving.
Strada lex(opent in nieuw venster)

Juridische databank van uitgeverij Larcier. De databank biedt onder andere toegang tot talrijke Belgische en Europese openbare bronnen (Raad van State, Hof van Cassatie, Arbitragehof, Hof van Justitie,...), de Larcier Wetboeken en verschillende juridische tijdschriften.

Personeelsleden van de Vlaamse ministeries hebben toegang op basis van het IP-adres.

Wetgeving (Justitie)(opent in nieuw venster)
  • Geconsolideerde wetgeving van algemene gelding, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, bevat 50.000 teksten in full-text.
  • Wetgevingsindex: de opschriften van alle wettelijke en gerechtelijke teksten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad sinds 1945.

Vlaamse regelgeving

Databank/zoeksysteemToelichting
Vlaamse Codex(opent in nieuw venster)Volledige geconsolideerde Vlaamse regelgeving vanaf 1 januari 1959 tot heden.
Arrestendatabank(opent in nieuw venster)Databank met arresten die verband houden met de handhaving van de regelgeving waarvoor Vlaanderen bevoegd is, van strafrechtelijke, burgerlijke en administratieve rechtscolleges.
Edulex(opent in nieuw venster)Vlaamse onderwijswetgeving.
Lokaal bestuurRegelgeving en rechtspraak voor lokale besturen.
Navigator wetgeving leefmilieu, natuur en energie(opent in nieuw venster)Vlaamse wetgeving op het vlak van leefmilieu, natuur en energie.
Vlaams Parlement(opent in nieuw venster)Officiële publicaties van het Vlaams Parlement.

Regelgeving gewesten en gemeenschappen

Databank/zoeksysteemToelichting
Gallilex(opent in nieuw venster)

Databank met de geldende wetgeving in de Franse Gemeenschap.

Wallex(opent in nieuw venster)Juridische databank van het Waalse Gewest.
Brussels Hoofdstedelijk Parlement(opent in nieuw venster)
Parlement van de Duitstalige Gemeenschap(opent in nieuw venster)

Europese regelgeving

Databank/zoeksysteemToelichting
EUR-LEX(opent in nieuw venster)

Portaalsite voor het recht van de Europese Unie: toegang tot het Publicatieblad, de verdragen, de wetgeving en jurisprudentie van de Europese Unie

Europees Hof van de Rechten van de Mens(opent in nieuw venster)
N-lex(opent in nieuw venster)Gemeenschappelijke toegangspoort tot de nationale rechtsbronnen van de lidstaten van de EU.
Publicatieblad van de Europese Unie(opent in nieuw venster)

Duurzame ontwikkeling

Databank/zoeksysteemToelichting
Greenfile(opent in nieuw venster)Wetenschappelijke databank over duurzame ontwikkeling
OESO(opent in nieuw venster)OESO - Sustainable Development
World Research Institute(opent in nieuw venster)

Sociale wetenschappen

Databank/zoeksysteemToelichting
OESO(opent in nieuw venster)

Digitale bibliotheek van de OESO.

Personeelsleden van de Vlaamse ministeries hebben toegang op basis van het IP-adres.